Uw vragen

Vragen en antwoorden

Toen wij u in april vroegen om ons uw vragen te sturen, realiseerden we ons nog niet wat een geweldige klus het zou zijn om alle antwoorden te vinden.

We hebben ze dan ook nog lang niet allemaal. Sommige (deel)vragen liggen nog bij KleurrijkWonen, de gemeente, AVRI of de politie, of we zijn er zelf druk mee bezig. Andere vragen kunnen nog niet beantwoord worden, omdat de antwoorden er gewoonweg nog niet zijn. 

Maar hoe dan ook: op deze pagina vindt u voortaan alle vragen, hun status en het antwoord of alvast een deel daarvan. We hebben de vragen geanonimiseerd om ieders privacy te respecteren. 

U kunt zoeken op trefwoorden. Nieuwe vragen komen bovenaan de lijst te staan.

En al hebben we het nóg zo druk: ga gerust door met vragen stellen. Als we deze stapel eenmaal verwerkt hebben, zult u voortaan niet meer zo lang hoeven te wachten.

Kan ik huurverlaging krijgen?

Code: 20190326-01

Zoektermen: Woonbond, huurverlaging, huurbevriezing, verlaging, bevriezing

Extra informatie bij de vraag: Eind maart 2018 maakte de Woonbond bekend dat corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur in aanmerking kunnen komen voor huurverlaging of -bevriezing. Hoe zit dat?

Antwoord: De Woonbond is een beetje voorbarig geweest. Om dit te kunnen regelen, is er een wetswijziging nodig. Hier leest u er meer over.

Status: Wordt vervolgd.

Mensen maken toegangsdeuren open

Code: 20190323-01

Zoektermen: veiligheid, deuren, toegang, vreemden, opletten

Extra informatie bij de vraag: Laatst verschaften 2 mannen zich toegang via onze elektronisch beveiligde deuren. Zij staken een dun stokje tussen de deuren, ergens bovenin, waarop de deuren zich openden Vermoedelijk waren het werklui voor KleurrijkWonen. In de gang van ons gebouw hangt een bericht van KleurrijkWonen op het prikbord met de vraag of we willen opletten en geen vreemden willen toelaten. Omdat ik denk dat dit zo niet mag gebeuren, meld ik het aan u.

Antwoord: Heel goed van u dat u zo goed oplet! Wij hebben het bericht anoniem aan KleurrijkWonen gemeld. We hebben natuurlijk we de locatie gemeld, zodat zij kunnen nagaan of er inderdaad werkzaamheden plaatsvonden. Hoe meer informatie u als huurder aan ons door kunt geven, hoe beter wij kunnen uitzoeken wat er aan de hand is. Dus locatie, datum en tijd zijn heel belangrijk.
Nadat wij de melding aan KleurrijkWonen hadden doorgezet, kregen wij het volgende antwoord:

Dank voor je bericht. We vernemen graag dergelijke signalen.
Navraag leverde mij op dat wij vanuit KW niet onlangs met twee vakkrachten daar werkzaam zijn geweest, maar dat er wel diverse opdrachten vanuit de VvE aan derden zijn verstrekt. We nemen nu aan dat het werklieden zijn geweest van derden die in opdracht van de VvE werkzaamheden hebben uitgevoerd.
We nemen contact op met de VvE, dat zij er voor moeten zorgen dat bij inschakeling van derden, er op wordt toegezien dat deze via de normale wijze toegang krijgen tot het gebouw, met behulp van een sleutel en niet op de wijze zoals dat nu blijkbaar is gegaan.   

Status: Beantwoord

Mijn klacht wordt niet verholpen

Code: 20190319-01

Zoektermen: klacht, oplossen, opvolging, reparatie, wc, toilet, riool, riolering

Extra informatie bij de vraag: In juli 2018 heeft de huurder bij KleurrijkWonen een klacht ingediend over de wc. Deze klacht werd niet serieus genomen.
Later heeft de huurder hierover gebeld, waarna er een afspraak met een loodgieter is gemaakt. Op 27 december 2018 heeft Teeuwissen Rioolreiniging de situatie uitgebreid onderzocht, en de bevindingen aan KleurrijkWonen gemeld. De huurder hoorde er echter niets over. Zij heeft Teeuwissen gebeld en hoorde dat KleurrijkWonen contact met haar zou opnemen. Tot op heden (19 maart) heeft de huurder helemaal niets vernomen!

Antwoord: Omdat u zelf al een klacht bij KleurrijkWonen had ingediend (heel goed!) konden wij KleurrijkWonen hier rechtstreeks over benaderen. Onze contactpersoon zoekt uit wat er aan de hand is, en zet de klacht in ieder geval intern door. Wij houden u op de hoogte.
Eén dag later: KleurrijkWonen heeft een afspraak gemaakt met de huurder. Er zit beweging in!

Status: Wordt vervolgd.

Waarom betalen twee buren niet dezelfde huur?

Code: 20190210-01

Zoektermen: Huur, buren, ongelijk

Extra informatie bij de vraag: Bij twee huurders verschilt de huurprijs. Een huurder moet € 100,00 méér huur betalen toen zij hier kwam te wonen. Mijn vraag: hoe kan dit?

Antwoord: Als je in een huurhuis woont, mag elk jaar de huur maar met een bepaald percentage stijgen. Dat wordt in Den Haag bepaald, en de woningcorporaties kunnen BINNEN de vastgestelde marges bewegen. Dus als de bovengrens bijvoorbeeld op 4% wordt gezet, kan KleurrijkWonen de huur nooit meer dan dat percentage laten stijgen. Op die manier worden zittende huurders beschermd tegen te grote huurverhogingen. Bovendien is de huurverhoging tegenwoordig mede gebaseerd op het inkomen. Dus als je lange tijd een pand huurt en een laag inkomen hebt, blijft de huur relatief laag.

Maar als er een nieuwe huurder komt, heeft KleurrijkWonen het recht om een nieuwe, realistische huur te vragen. Er is dan geen sprake van een huurverhoging, omdat het om een nieuw contract gaat.
Bijvoorbeeld: het kan dus zijn dat een nieuwe bewoner van een huurhuis een veel hogere huur moet betalen dan degene die net uit het huis is vertrokken.

Maar de huurprijs kan ook naar beneden worden aangepast. Dat hangt af van het huurbeleid en de afspraken die hierover gemaakt zijn met de gemeente (hoeveel % van de woningen in de betaalbare klasse zitten, in de vrije sector e.d.).

Het gaat dus niet altijd om een nieuwe realistische huur; het kan ook om een afgesproken huur gaan.

Status: Beantwoord.

Kan ik de Huurwijzer lezen?

Code: 20181012-01

Zoektermen: Huurwijzer, Woonbond, magazine, tijdschrift

Extra informatie bij de vraag: Ik ben geïnteresseerd in de Huurwijzer, het magazine van de Woonbond. Kan ik die lezen?

Antwoord: Ja, dat kan. U kunt de Huurwijzer downloaden op de website van de Woonbond. Wilt u bijvoorbeeld de derde Huurwijzer van 2018 zien, dan kunt u hem hier downloaden: https://www.woonbond.nl/publicatie/huurwijzer-2018-3

Wilt u hem liever op papier? Neem dan even contact met ons op, dan zorgen wij dat u een papieren versie van ons krijgt.

Status: Beantwoord

 

Heb ik te veel huur betaald? En zo ja, kan ik met terugwerkende kracht de te veel betaalde huur vorderen?

Code: 20180916-01

Zoektermen: Te veel; huur; compensatie; gecompenseerd; vorderen; opeisen; terugbetalen

Extra informatie bij de vraag: Ik heb een brief gekregen van KleurrijkWonen, waarin staat dat ik gecompenseerd word en minder huur ga betalen vanaf 1 oktober 2018. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar heb ik dan te veel betaald in de lange tijd dat ik op dit adres woon (ik heb ooit wel één jaar een tegemoetkoming ontvangen)? En kan ik met terugwerkende kracht de te veel betaalde huur vorderen?

Antwoord: Dat is geen gemakkelijke vraag! We zoeken het voor u uit.

Status: In behandeling

Een huis in mijn buurt is ineens in de vrije sector gekomen, nu de oude huurder eruit gaat. Kan dat zomaar?

Code: 20180809-01

Zoektermen: Sociaal; sociale; sector; vrij; vrije; daeb; niet-daeb

Antwoord: Deze vraag bestaat eigenlijk uit drie vragen. a) Hoe kan dat? b) Kan dat mij ook overkomen? en c) Zo houd je toch geen sociale huurwoningen meer over?

Hoe kan dat?
KleurrijkWonen streeft naar gedifferentieerde wijken. Dat zijn wijken met woningen in verschillende huurklassen, een mix van sociale huur en vrije sector huur (max 10%) en koopwoningen.
Hiervoor hebben we alle woningen van KleurrijkWonen een bestemming gekregen, die bepaald is via de vastgoedmarketing. De bestemming kan zijn: sociale verhuur, vrije sector verhuur, verkoop, sloop, tijdelijke verhuur, e.d.
Zodra een huurder de huur opzegt (een mutatie), krijgt de woning haar nieuwe bestemming. Een sociale huurwoning kan dus een sociale huurwoning blijven, maar het huis kan ook gesloopt of verkocht worden of aangeboden worden als een vrije-sector huurwoning.

Kan mij dat ook overkomen?
Nee. Zolang u niet verhuist, verandert de bestemming van uw woning niet.

Zo houd je toch geen sociale huurwoningen meer over?
Jawel. In een andere wijk kan een woning juist weer van (bijvoorbeeld) een vrije-sector woning in een sociale huurwoning veranderen.

Status: Beantwoord

Ik heb een erfenis gekregen. Raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt?

Code: 20180807-01

Zoektermen: Erfenis; erven; huur; huurverhoging; huurtoeslag

Antwoord: Mensen kunnen om twee redenen hun huurtoeslag kwijtraken: a) doordat hun inkomen boven een bepaalde grens uitkomt en b) doordat ze een bepaald vermogen hebben. Punt a is in dit geval niet van toepassing. Als u geld erft, wordt het geërfde bedrag niet bij uw inkomsten opgeteld. Punt b kan wél van toepassing zijn. Denk maar eens aan het extreme geval dat iemand 10 miljoen erft, dan zou het toch raar zijn als hij/zij nog huurtoeslag zou krijgen. Wat u nu (2018) aan vermogen mag hebben om nog voor toeslag in aanmerking te komen, is € 30.000 voor een alleenstaande, en € 60.000 per ‘stel’. De Belastingdienst kijkt pas naar uw vermogen op 1 januari 2019. Wat uw vermogen nu ook is, u houdt uw toeslag sowieso tot 1 januari 2019.

U kunt het allemaal nog eens nalezen op de site van de Belastingdienst.

Status: Beantwoord

Wanneer wordt mijn huis geïsoleerd?

Code: 20180410-01 

Zoektermen: Isolatie; isoleren; koude vloeren

Extra informatie bij de vraag: Het gaat hier om een woning in de ‘kleine King’, vlak boven de berging/het fietsenhok. De flat is al eens gerenoveerd, maar zijn de plafonds van de berging en het fietsenhok daarbij wel geïsoleerd? De bewoners hebben ‘s winters last van optrekken de kou, en het tocht in de keukenkastjes.

Antwoord: Wij hebben deze vraag aan KleurrijkWonen gesteld.
20-08-2018: KleurrijkWonen heeft de vraag intern doorgestuurd naar Vastgoedbeheer.
05-10-2018: Antwoord van KleurrijkWonen: Complex MLK klein staat voor 2020 op de planning. Deze planning is niet hard; eerst wordt het complex technisch opgenomen.
Dit doet firma Wolters ( een Resultaat Gestuurde Samenwerkingspartner).
Als het complex als ‘technisch goed’ beoordeeld wordt, kan het zijn dat het onderhoud doorgeschoven wordt. Eerder dan 2020 wordt het dus zeker niet.

De vraag over isolatie is bij Wolters doorgegeven als aandachtspunt bij de technische opnamen (dit geldt ook voor de andere flats).

Status: Beantwoord, maar wij blijven de voortgang volgen

Werkzaamheden van tuinman Kleine King laten te wensen over.

Code: 20180410-02 

Zoektermen: Tuinman; groen; King; onderhoud

Antwoord: Een van de klachten was, dat het onkruid gewoon blijft liggen. Dat is geen nalatigheid, Als het warm weer is, wordt het uitgetrokken onkruid in de tuin achtergelaten als voeding. Als het nat weer is, wordt het meegenomen, omdat het zich anders gaat vermeerderen. De tuin bestaat voornamelijk uit gras, struiken en bomen. Er ontbreken wel hier en daar plantjes, maar die worden in oktober/november vervangen, omdat het nu veel te droog is (dit antwoord werd in de zomer van 2018 gegeven). Er liggen wel scherven en wat potgrond; die komen waarschijnlijk van tuinwerkzaamheden van de bewoners, net als de twee (inmiddels bruine) heideplantjes.

Samenvattend: Bij droog weer blijft het onkruid inderdaad liggen, om de grond te verrijken. Als mensen zelf aan de slag gaan met plantjes, dan kan het zijn dat er rommel achterblijft. Liever niet doen, dus. Als u specifieke klachten hebt over het tuinonderhoud, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw buurtcoach, of met ons.

Status: Beantwoord

De brievenbus bij de kleine King wordt weggehaald. Dat is erg vervelend voor de mensen die in de seniorenflats van King en Gandhi wonen. Is het mogelijk dat de brievenbus blijft staan?

Code: 20180410-03

Zoektermen: Brievenbus; post; King

Antwoord: Dit probleem is door enkele voortvarende bewoners opgelost. Zij zochten de publiciteit, en dat werkte. De brievenbus mag blijven staan.

Status: Beantwoord

Kan de huurverhoging beperkt worden? En is er een grens aan?

Code: 20180410-04

Zoektermen: Huurverhoging; huur; grens

Antwoord: De overheid bepaalt hoeveel de huren verhoogd mogen worden. Op basis daarvan stellen woningcorporaties hun beleid op, dus ook KleurrijkWonen. Het Huurdersplatform (de huurdersbelangenverenigingen van de regio) bespreken het beleid en geven advies. KleurrijkWonen kijkt, bij het bepalen van de huurverhoging, naar twee dingen: het inkomen van uw huishouden in 2016 en uw huidige huur. Op de website van KleurrijkWonen ziet u dat de meeste huren veel minder stijgen dan wettelijk is toegestaan, dus dat is gunstig voor de huurder.

Er is geen grens aan de huur. Als een huurder een contract tekent met een sociale huurprijs (tot € 710,68) blijft de woning een sociale huurwoning, ook als de prijs door een huurverhoging boven de € 710,68 uitstijgt. Als de huur al boven dat bedrag ligt, hangt de huurverhoging (3,9% of 5,4%) af van het inkomen.  

Status: Beantwoord

Bewoners moeten vaak laminaat verwijderen voordat de eventuele nieuwe bewoners het huis hebben gezien. Dat is toch zonde? Misschien hadden de nieuwe bewoners het wel over willen nemen.

Code: 20180410-05

Zoektermen: Overname; overnemen; laminaat; nieuwe huurder

Antwoord: Als een huurder weggaat, wordt er een voorinspectie gehouden. Tijdens deze inspectie kan de huurder aangeven of hij/zij iets ter overname aanbiedt. KleurrijkWonen bepaalt of dat mag – deze beslissing hangt onder andere af van de staat van de aangeboden spullen (bijvoorbeeld laminaat).
Als de spullen mogen worden aangeboden, beslist de nieuwe huurder of hij/zij dat wil. Zo niet, dan moet de oude huurder ze verwijderen.
Het kan zijn dat er nog geen nieuwe huurder bekend is op de laatste huurdag van de vertrekkende huurder. Dan mag de vertrekkende huurder de spullen achterlaten, maar wel met de volgende afspraak: als de nieuwe huurder de spullen niet wil overnemen, moet de oude huurder ze binnen twee werkdagen weghalen. 

Status: Beantwoord

KleurrijkWonen geeft telefoonnummers over aan derden. Mag dat zomaar?

Code: 20180410-06 

Zoektermen: Telefoonnummer; doorgeven; privacy

Antwoord: Wij nemen contact op met de huurder om te vragen wat het probleem precies is. Gaat het bijvoorbeeld om bedrijven die in opdracht van KleurrijkWonen reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren?

Status: In behandeling, wordt vervolgd

Nieuwe woningen worden vaak in zeer slechte staat aangeboden. Kan daar iets aan gedaan worden?

Code: 20180410-07

Zoektermen: Staat; onderhoud; overdracht; aanbieden; aangeboden

Antwoord: KleurrijkWonen hanteert het beleid Heel, Schoon en Veilig, en doet haar best om de woningen in goede staat aan te bieden. De Verhuurmakelaar kan de nieuwe huurder precies vertellen hoe de woning wordt opgeleverd.
Zijn er klachten? Meld het de HuurdersBelangenVereniging of KleurrijkWonen! Om actie te ondernemen hebben we concrete voorbeelden nodig.

Status: Beantwoord

Kan de Hbv een spreekuur instellen of duidelijk maken dat we een afspraak kunnen maken?

Code: 20180410-08

Zoektermen: Spreekuur; contact; loket

Antwoord: Jazeker! In de praktijk is gebleken dat een spreekuur niet werkt, maar u kunt altijd een afspraak met ons maken. Bel, mail of schrijf ons gerust! We zullen dit ook duidelijk vermelden in de volgende HuurdersPlaza. Dank u voor de tip.

Status: Beantwoord

Compliment voor al het werk dat in zo’n korte tijd verzet is.

Code: 20180410-09

Zoektermen: Compliment; ledenvergadering; 2018

Antwoord: Dank u wel. Heel graag gedaan!

Status: Beantwoord

Op de ledenvergadering van 10 april 2018 waren er voornamelijk oudere, autochtone mensen. Jongeren en mensen met een migratieachtergrond waren ondervertegenwoordigd. Is daar iets aan te doen?

Code: 20180410-10

Zoektermen: Ouder; jonger; autochtoon; allochtoon; migratie; samenleving; afspiegeling; ledenvergadering; 2018

Antwoord: Jazeker. We hadden er al extra aandacht aan besteed, maar dat heeft nog niet geholpen. Gelukkig hebben we nog meer plannen.
We hopen jongere mensen te bereiken via Facebook en Twitter. De vrolijke uitstraling van HuurdersPlaza trekt hopelijk ook jonge mensen. Verder hebben we een stand op de multiculturele burendag op 22 september 2018. Daar willen we met een kleurwedstrijd jonge ouders bereiken. En ten slotte willen we gaan praten met (bijvoorbeeld) imams en predikanten van de Molukse kerk, om te kijken hoe we samen meer mensen kunnen interesseren voor de HuurdersBelangenVereniging. Hebt u zelf ook ideeën? Tips zijn altijd welkom.

Status: Beantwoord

Bij ‘de grote King’ zijn er regelmatig ‘prikacties’ met schoolkinderen om zwerfafval op te ruimen. Is het een idee om dit uit te breiden naar Gandhi?

Code: 20180410-11

Zoektermen: Afval; zwerfafval; prikacties; opruimen; opruimacties

Antwoord: Dat is op zich een goed idee, maar het vereist wel een hoop inzet van vrijwilligers en KleurrijkWonen. Het is veel werk om kinderen te motiveren aan deze acties mee te doen, en het komt regelmatig voor dat KleurrijkWonen en/of bewoners van M.L. King zelf aan het prikken zijn, zonder de hulp van schoolkinderen. We zullen samen met de organisatoren van M.L. King én met de Bewonerscommissie van Gandhi bekijken hoe we de prikacties kunnen verbeteren. Daarna kunnen we ze eventueel uitbreiden naar Gandhi.

Update maart 2019: De prikacties bij M.L. King zijn gestopt. Er was te weinig animo bij de kinderen (en de ouders), en het kostte heel veel werk om er telkens een paar bij elkaar te krijgen. Dat betekent niet dat dit project geen kans van slagen heeft. De tijden veranderen, mensen worden zich steeds meer bewust van het milieu en hun eigen inbreng daarin, dus misschien is het tijd voor een nieuwe poging. Hebt u interesse en wilt u meewerken aan de organisatie? Neem dan contact op met de Bewonerscommissie van Gandhi.

Status: Beantwoord

KleurrijkWonen: begin bij de basis. Zorg voor een nette woning (voer reparaties ook snel uit) en spreek bewoners aan op het onderhoud en de uitstraling van hun woning. Mensen met een nette woning zullen er ook beter mee omgaan.

Code: 20180410-12

Zoektermen: Net; onderhoud; uitstraling; reparatie

Antwoord: Wij hebben deze vraag doorgespeeld aan KleurrijkWonen. Een deel van het antwoord luidde: ‘KleurrijkWonen hanteert het beleid Heel, Schoon en Veilig. De Servicedienst KleurrijkWonen voert reparaties in 80% van de gevallen binnen 48 uur uit.’ Wij willen het antwoord wat duidelijker en concreter maken, dus we komen hierop terug.

Status: In behandeling, wordt vervolgd

Er worden vaak vuilniszakken e.d. op de parkeerplaats bij de M.L. King achtergelaten. Kan daar meer toezicht op komen?

Code: 20180410-13 

Zoektermen: Afval; vuilniszak; container

Antwoord: Wij hebben contact opgenomen met AVRI. Dit was hun antwoord: ‘Uw vraag is al uitgezet naar de collega’s van handhaving en toezicht. Zij zullen de bijplaatsing van afval gaan onderzoeken.’ Er wordt dus aan gewerkt. Houdt u ons op de hoogte? Wij willen graag weten of de overlast afneemt.

Update maart 2019: Het gebeurt nog steeds. De handhaving stelt niet veel voor. AVRI rijdt wel eens langs en pikt de rommel op, maar daar blijft het bij. Nu hangt de Bewonerscommissie een pamflet in de hal en de liften, om mensen erop te wijzen de zaak schoon te houden.

Wij nemen nogmaals contact op met Avri.

Status: Beantwoord, maar wordt vervolgd

Is er binnen Hbv een ‘loket’ waar je terecht kunt met klachten voor KleurrijkWonen?

Code: 20180410-14 

Zoektermen: Spreekuur; contact; loket

Antwoord: Jazeker! In de praktijk is gebleken dat een spreekuur niet werkt, maar u kunt altijd een afspraak met ons maken. Bel, mail of schrijf ons gerust! We zullen dit ook duidelijk vermelden in de volgende HuurdersPlaza. Dank u voor de tip.

Status: Beantwoord

Wie werken er bij Buurtbemiddeling op de Meerlaan 22?

Code: 20180410-15 

Zoektermen: Buurtbemiddeling; Meerlaan; Elk

Antwoord: Voor Culemborg is dat Carla Roorda. Zij is er tijdens kantooruren op dinsdag en donderdag. 0345 – 51 52 27.

Status: Beantwoord

Zit er iemand van KleurrijkWonen in de Salaamander en zo ja: wie?

Code: 20180410-16 

Zoektermen: Salaamander; KW; KleurrijkWonen; kleurrijk

Antwoord: Nee, KleurrijkWonen is te bereiken via Elk (op de Meerlaan). U moet wel eerst een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van KleurrijkWonen: 0345 – 59 61 00.

Status: Beantwoord

Kunnen jullie per wijk duidelijk aangeven wie de wijkagent is i.v.m. veiligheid en overlast?

Code: 20180410-17 

Zoektermen: Wijkagent; overlast; politie

Antwoord: Dit zijn op dit moment (2018) de wijkagenten:
Werkgebied Culemborg Centrum – Hans van Heumen
Werkgebied Culemborg Staatsliedenbuurt en Terweijde – Claudia Hofsommer
Werkgebied Culemborg De Waarden – Gerard van den Akker
Werkgebied Culemborg De Waarden – Ruud Wammes

U kunt de actuele informatie over de wijkagenten altijd hier vinden.

Hebt u de politie nodig? Het algemene telefoonnummer is 0900 – 88 44

Status: Beantwoord

Ik ben geschrokken van hoe KleurrijkWonen omgaat met klachten. Ik vind dat je KleurrijkWonen vanuit allerlei groepen en organisaties op haar verantwoordelijkheden mag aanspreken.

Code: 20180410-18

Zoektermen: Klacht; Kleurrijk; kleur; contact

Antwoord: Ja, alle huurders mogen KleurrijkWonen aanspreken. Maar niet iedereen doet dat even gemakkelijk. Vindt u het moeilijk of vervelend, of vindt u dat er onvoldoende naar u geluisterd wordt? Leg uw vraag of klacht dan gerust bij ons neer. Dat kan bijvoorbeeld via de mail, maar u kunt ons ook bellen. Hebt u liever een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak met één van ons!

Status: Beantwoord

Ik zou graag eens een gesprek hebben over het dealen van drugs en gaspatronen. Ik vind dat de politie het niet echt oppakt. 

Code: 20180410-19

Zoektermen: Drugs; overlast; dealer; politie; gaspatroon; gaspatronen

Antwoord: Wij zullen daar binnenkort een gesprek over aangaan met de politie om te kijken wat er nu gedaan wordt en wat de mogelijkheden zijn. 

Status: In behandeling, wordt vervolgd

De brievenbus bij de King en Gandhi gaat weg. Is het mogelijk dat er een brievenbus in de hallen komt waar mensen die slecht ter been zijn hun post in deponeren, en dat die dan door een vrijwilliger wordt gepost?

Code: 20180410-20

Zoektermen: Brievenbus; post; King

Antwoord: Gelukkig is dit probleem al opgelost. Zie vraag 20180410-03.

Status: Beantwoord

Wat is de visie van KleurrijkWonen op ouderen? Kunnen zij (eventueel met aanpassingen) blijven wonen in hun huis/buurt?

Code: 20180410-21

Zoektermen: Oudere; thuis; aanpassing; aangepast; doorstroombeleid; Beleid voor oudere huurders

Antwoord: KleurrijkWonen wil ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Ze werkt aan de fysieke leefbaarheid van gebouwen en woonomgeving, maar wordt daarbij wel beperkt door de Woningwet. Een andere maatregel is het doorstroombeleid, waarmee KleurrijkWonen ervoor zorgt dat mensen naar een beter passende woning kunnen verhuizen, en daardoor langer zelfstandig kunnen blijven. 

U kunt, als individuele huurder, kijken wat de gemeente voor u kan betekenen (Wmo). U kunt ook uw licht eens opsteken bij Elk Welzijn en/of uw buurtpanel.
Hebt u een concrete vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan bijvoorbeeld via de mail, maar u kunt ons ook bellen. Hebt u liever een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak met één van ons!

Status: Beantwoord

Kunnen jullie de Woonvisie op de website zetten? Wij willen hem graag lezen.

Code: 20180410-22 

Zoektermen: Woonvisie; website

Antwoord: Het duurde even, omdat we dachten dat het om een magazine ging. Nu weten we wat u bedoelt: het document van de Gemeente dat als basis dient voor de prestatieafspraken. De Woonvisie staat op de site van de Gemeente. U vindt daar ook alle besluiten en amendementen die erop betrekking hebben.

Status: Beantwoord

Wat wil de Hbv bereiken? Haar doelstelling is niet duidelijk. Waar is het jaarplan 2018-2019? Zet dit op de website.

Code: 20180410-23 

Zoektermen: Doel; visie; missie; beleid; jaarplan

Antwoord: Dat is een goeie vraag. In het verleden heeft de Hbv geen visie, missie en beleid geformuleerd. Maar dat gaan we zeker doen. Zodra we onze plannen duidelijk op schrift hebben, zetten we ze op de website. Eén ding is in ieder geval duidelijk: wij zijn er om de belangen van de huurders van KleurrijkWonen in Culemborg te behartigen. 

Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Wij zijn voor veel mensen laagdrempeliger en ‘veiliger’ dan KleurrijkWonen. Dat betekent dat huurders bij ons zullen komen met vragen en klachten die zij anders liever voor zich zouden houden. Dat is prettig, want wij kunnen dan helpen om de vragen te beantwoorden en/of de problemen op te lossen. 

Als er klachten over of conflicten met KleurrijkWonen zijn, hebben wij als Hbv méér invloed dan individuele huurders. Daarom is het ook zo belangrijk dat veel huurders zich bij ons aansluiten. Ledenwerving is geen doel op zich, maar wel een middel om ons hoofddoel (een goede vertegenwoordiging van de huurders) te bereiken.

Status: In behandeling, wordt vervolgd

Vorig jaar hoorden we van een buurvrouw dat er nieuwe ramen en kozijnen zouden komen. Daarom hebben we het schilderwerk uitgesteld. Maar er is nog niets gebeurd. Kan KleurrijkWonen bijvoorbeeld een termijn van 3 tot 6 maanden aanhouden om mensen op de hoogte te stellen?

Code: 20180410-24 

Zoektermen: Melding; onderhoud; termijn

Antwoord: Wij hebben deze vraag bij KleurrijkWonen neergelegd. We hebben een reactie, maar die willen we nog wat nader uitgewerkt hebben. We houden u op de hoogte.

Status: In behandeling, wordt vervolgd

Kan er geen klusjesman komen op de Kleine M.L. King, om bijvoorbeeld een lampje in te draaien of de cv-ketel te vullen?

Code: 20180410-25 

Zoektermen: Klusjes; klussen

Antwoord: Het is helaas te duur om altijd een klusjesman paraat te hebben. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. U kunt bijvoorbeeld met een groepje buren afspreken om uw klusjes op te sparen en dan samen een klusjesman in te huren, bijvoorbeeld bij Dienstwerk. Dan deelt u de 

kosten, en bent u voor weinig geld klaar. Dienstwerk mailde ons: ‘Het uurtarief ligt rond € 22,50. U kunt ook met woongoudpunten betalen. 1 woongoudpunt is € 1,00 waard.’
Het is dus zeker de moeite waard om samen met de buren af en toe een klusjesdag in te plannen. Dat is nog gezellig ook. Laat u ons weten of dit een goede oplossing is?

Status: Beantwoord, wordt vervolgd

Hoe kan ik overlast door de buren tegengaan? De vloeren laten veel geluid door (bijvoorbeeld van de wasmachine) en mensen letten niet op de tijd. Hoe los ik dit netjes op?

Code: 20180410-26 

Zoektermen: Overlast; buren; lawaai; gehorigheid

Antwoord: We hebben het probleem met de vraagsteller besproken. De beste oplossing lijkt: met een bloemetje bij de bovenburen langsgaan en kijken of er een oplossing te vinden is, bijvoorbeeld op andere tijden wassen of de schokdempers van de wasmachine eens laten nakijken. Laat u weten of het gelukt is?

Status: Beantwoord, maar wordt toch vervolgd om te kijken of deze actie resultaat heeft

De vijver achter de kleine King groeit helemaal vol. Regelmatig contact over gehad met de gemeente, maar er gebeurt niets.

Code: 20180410-27 

Zoektermen: Vijver; groen; planten; groenonderhoud; water

Antwoord: We hebben contact opgenomen met de gemeente, en kregen het volgende antwoord: ‘Naar aanleiding van uw melding inzake het onderhoud van de waterpartijen achter de kleine flat van de Martin Luther King kan ik u het volgende meedelen. Deze vijver staat op de onderhoudsplanning van dit jaar. Dan zal er worden geschoond, gemaaid en zal ook de houtopslag worden weggehaald. Dit staat voor augustus op de planning. Eens in de twee jaar is dit gedeelte aan de beurt voor het onderhoud. Volgend jaar staat de waterpartij achter de grote flat op de planning. Reden dat dit eens in de twee jaar gebeurt heeft te maken met het feit dat deze waterpartijen aangemerkt zijn als natuurvriendelijke oevers.’

Samengevat: in augustus wordt het water echter de kleine King ‘geschoond’. Volgend jaar is het water achter de grote King aan de beurt. De waterpartijen worden elk dus eens per twee jaar onder handen genomen. Dat mag niet vaker omdat zij de status van ‘natuurvriendelijke oevers’ hebben.

Status: Beantwoord

Groenafval bij de King- en Gandhi-flats: kan dat misschien gezamenlijk ingezameld worden?

Code: 20180410-28 

Zoektermen: Groenafval; gtf; groene container; afval; scheiding; milieu

Antwoord: Wij hebben deze vraag aan AVRI gesteld. Dit is hun antwoord: ‘Voor inzameling van GFT, kunnen wij u een alternatief aanbieden. Als meer inwoners samen om een cocon voor voedselafval vragen, dan wordt uw verzoek om een cocon te plaatsen voorgelegd aan het bestuur. Bij goedkeuring worden afspraken gemaakt met de inwoners. Als u belangstelling hebt voor zo’n cocon dan horen wij graag van u.’
Dit is dus een initiatief dat u, als bewoner, zelf kunt oppakken, door afspraken te maken met andere huurders en samen gebruik te maken van een cocon. 

Status: Beantwoord

Graag de oude afvalmethode terug, zodat er geen restafval in kledingzakken en bij het papier terechtkomt.

Code: 20180410-29 

Zoektermen: Afval; AVRI; scheiding; milieu; container

Antwoord: De oude methode hield in dat iedereen hetzelfde bedrag betaalde, onafhankelijk van de hoeveelheid afval. Dat systeem heeft veel nadelen. Ten eerste is het oneerlijk. Ten tweede stimuleert het mensen niet om minder afval te produceren. 

Het nadeel van de huidige methode is dat mensen proberen hem te omzeilen. Dat gebeurt op verschillende manieren: 1) Mensen gooien zakken met restafval niet in de containers, maar zetten ze op straat of laten ze achter bij containers of in de natuur. 2) Mensen gooien restafval bij afval dat gratis verwerkt wordt, zoals papier/karton en textiel. 

De beste oplossing lijkt: de ‘nieuwe’ methode (iedereen betaalt per zak restafval), maar met een betere handhaving. We brengen het probleem onder de aandacht van AVRI, en we houden u op de hoogte.

Status: In behandeling, wordt vervolgd

Vrijstadenergie.

Code: 20180410-30 

Zoektermen: Vrijstadenergie

Antwoord: De vraag is ons niet duidelijk. Wij nemen contact op met de vragensteller om te vragen wat hij/zij bedoelt.

Status: In behandeling, wordt vervolgd

Het liefst een kantoortje in Culemborg.

Code: 20180410-31 

Zoektermen: KleurrijkWonen; kleurrijk; kantoor

Antwoord: KleurrijkWonen handelt het liefst alles af via internet. Maar wij begrijpen dat veel mensen toch graag persoonlijk contact hebben. Dat kan via Elk (op de Meerlaan). U moet wel eerst een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van KleurrijkWonen: 0345 – 59 61 00.

Status: Beantwoord

KleurrijkWonen moet beter luisteren naar de bewoners.

Code: 20180410-32 

Zoektermen: KleurrijkWonen; kleurrijk; luisteren

Antwoord: Wij willen daarvoor zorgen, door open te staan voor uw vragen, klachten, problemen en opmerkingen. We hadden veel werk in te halen, maar vanaf nu kunnen we de zaken sneller en beter oppakken. En hoe meer leden zich bij ons aansluiten, hoe sterker onze stem wordt. Ga dus alstublieft door met vragen stellen!

Status: Beantwoord

Wat doet de Hbv aan de nieuwe vorm van energie? In 2020 start men bijvoorbeeld al op Voorkoop.

Code: 20180410-33 

Zoektermen: Energie; Voorkoop; milieu; gas

Antwoord: We hebben tijdens heel wat vergaderingen allerlei verschillende dingen gehoord. Wat er precies gaat gebeuren en wanneer is nog niet duidelijk. Wij kunnen in dit stadium weinig anders doen dan goed opletten en kijken wanneer er concrete plannen komen. Pas dan kunnen we zelf in actie komen.

Status: In behandeling, wordt vervolgd

Hoe gaat de overstap naar andere energiebronnen? Wie beslissen er mee? Welke keuzes moeten er gemaakt worden? En wie draait op voor de kosten? Het gaat niet alleen om cv-ketels en kooktoestellen, maar ook om pannen e.d.

Code: 20180410-34 

Zoektermen: Energie; gas; milieu; energiebron; cv; verwarming

Antwoord: Dat zijn vragen waar we zelf ook nog mee worstelen. Er is op dit moment nog zo weinig duidelijk, dat we er nog niets concreets over te melden hebben. Dat mensen ook nieuw kookgerei moeten aanschaffen, is zeer zeker een belangrijk aandachtspunt dat we niet mogen vergeten!  

Status: In behandeling, wordt vervolgd

Ik hoorde dat de huurders op de kleine M.L. King € 60,- per jaar betalen voor het onderhoud van de tuin, maar dat de huurders van de kleine Gandhi niks hoeven te betalen. Is dat zo?

Code: 20180702-35 

Zoektermen: Groenonderhoud; tuin; tuinman; kosten

Antwoord: We hebben deze vraag aan KleurrijkWonen gesteld. Zodra het antwoord binnen is, krijgt u het te lezen!

Status: In behandeling, wordt vervolgd

In het komende jaar gaan wij alle vragen tellen en indelen in categorieën (vragen om informatie, hulp, etc.) Vaak voorkomende vragen zullen wij dan op de website plaatsen en uitgebreid beantwoorden.

Vragen blijven dus van harte welkom via ons contactformulier