Wat wil de Hbv bereiken? Haar doelstelling is niet duidelijk. Waar is het jaarplan 2018-2019? Zet dit op de website.

Code: 20180410-23 

Zoektermen: Doel; visie; missie; beleid; jaarplan

Antwoord: Dat is een goeie vraag. In het verleden heeft de Hbv geen visie, missie en beleid geformuleerd. Maar dat gaan we zeker doen. Zodra we onze plannen duidelijk op schrift hebben, zetten we ze op de website. Eén ding is in ieder geval duidelijk: wij zijn er om de belangen van de huurders van KleurrijkWonen in Culemborg te behartigen. 

Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Wij zijn voor veel mensen laagdrempeliger en ‘veiliger’ dan KleurrijkWonen. Dat betekent dat huurders bij ons zullen komen met vragen en klachten die zij anders liever voor zich zouden houden. Dat is prettig, want wij kunnen dan helpen om de vragen te beantwoorden en/of de problemen op te lossen. 

Als er klachten over of conflicten met KleurrijkWonen zijn, hebben wij als Hbv méér invloed dan individuele huurders. Daarom is het ook zo belangrijk dat veel huurders zich bij ons aansluiten. Ledenwerving is geen doel op zich, maar wel een middel om ons hoofddoel (een goede vertegenwoordiging van de huurders) te bereiken.

Status: In behandeling, wordt vervolgd