Kunnen jullie de Woonvisie op de website zetten? Wij willen hem graag lezen.

Code: 20180410-22 

Zoektermen: Woonvisie; website

Antwoord: Het duurde even, omdat we dachten dat het om een magazine ging. Nu weten we wat u bedoelt: het document van de Gemeente dat als basis dient voor de prestatieafspraken. De Woonvisie staat op de site van de Gemeente. U vindt daar ook alle besluiten en amendementen die erop betrekking hebben.

Status: Beantwoord