KleurrijkWonen geeft telefoonnummers over aan derden. Mag dat zomaar?

Code: 20180410-06 

Zoektermen: Telefoonnummer; doorgeven; privacy

Antwoord: Wij nemen contact op met de huurder om te vragen wat het probleem precies is. Gaat het bijvoorbeeld om bedrijven die in opdracht van KleurrijkWonen reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren?

Status: In behandeling, wordt vervolgd