Kan de huurverhoging beperkt worden? En is er een grens aan?

Code: 20180410-04

Zoektermen: Huurverhoging; huur; grens

Antwoord: De overheid bepaalt hoeveel de huren verhoogd mogen worden. Op basis daarvan stellen woningcorporaties hun beleid op, dus ook KleurrijkWonen. Het Huurdersplatform (de huurdersbelangenverenigingen van de regio) bespreken het beleid en geven advies. KleurrijkWonen kijkt, bij het bepalen van de huurverhoging, naar twee dingen: het inkomen van uw huishouden in 2016 en uw huidige huur. Op de website van KleurrijkWonen ziet u dat de meeste huren veel minder stijgen dan wettelijk is toegestaan, dus dat is gunstig voor de huurder.

Er is geen grens aan de huur. Als een huurder een contract tekent met een sociale huurprijs (tot € 710,68) blijft de woning een sociale huurwoning, ook als de prijs door een huurverhoging boven de € 710,68 uitstijgt. Als de huur al boven dat bedrag ligt, hangt de huurverhoging (3,9% of 5,4%) af van het inkomen.  

Status: Beantwoord