Graag de oude afvalmethode terug, zodat er geen restafval in kledingzakken en bij het papier terechtkomt.

Code: 20180410-29 

Zoektermen: Afval; AVRI; scheiding; milieu; container

Antwoord: De oude methode hield in dat iedereen hetzelfde bedrag betaalde, onafhankelijk van de hoeveelheid afval. Dat systeem heeft veel nadelen. Ten eerste is het oneerlijk. Ten tweede stimuleert het mensen niet om minder afval te produceren. 

Het nadeel van de huidige methode is dat mensen proberen hem te omzeilen. Dat gebeurt op verschillende manieren: 1) Mensen gooien zakken met restafval niet in de containers, maar zetten ze op straat of laten ze achter bij containers of in de natuur. 2) Mensen gooien restafval bij afval dat gratis verwerkt wordt, zoals papier/karton en textiel. 

De beste oplossing lijkt: de ‘nieuwe’ methode (iedereen betaalt per zak restafval), maar met een betere handhaving. We brengen het probleem onder de aandacht van AVRI, en we houden u op de hoogte.

Status: In behandeling, wordt vervolgd