Er worden vaak vuilniszakken e.d. op de parkeerplaats bij de M.L. King achtergelaten. Kan daar meer toezicht op komen?

Code: 20180410-13 

Zoektermen: Afval; vuilniszak; container

Antwoord: Wij hebben contact opgenomen met AVRI. Dit was hun antwoord: ‘Uw vraag is al uitgezet naar de collega’s van handhaving en toezicht. Zij zullen de bijplaatsing van afval gaan onderzoeken.’ Er wordt dus aan gewerkt. Houdt u ons op de hoogte? Wij willen graag weten of de overlast afneemt.

Update maart 2019: Het gebeurt nog steeds. De handhaving stelt niet veel voor. AVRI rijdt wel eens langs en pikt de rommel op, maar daar blijft het bij. Nu hangt de Bewonerscommissie een pamflet in de hal en de liften, om mensen erop te wijzen de zaak schoon te houden.

Wij nemen nogmaals contact op met Avri.

Status: Beantwoord, maar wordt vervolgd