De vijver achter de kleine King groeit helemaal vol. Regelmatig contact over gehad met de gemeente, maar er gebeurt niets.

Code: 20180410-27 

Zoektermen: Vijver; groen; planten; groenonderhoud; water

Antwoord: We hebben contact opgenomen met de gemeente, en kregen het volgende antwoord: ‘Naar aanleiding van uw melding inzake het onderhoud van de waterpartijen achter de kleine flat van de Martin Luther King kan ik u het volgende meedelen. Deze vijver staat op de onderhoudsplanning van dit jaar. Dan zal er worden geschoond, gemaaid en zal ook de houtopslag worden weggehaald. Dit staat voor augustus op de planning. Eens in de twee jaar is dit gedeelte aan de beurt voor het onderhoud. Volgend jaar staat de waterpartij achter de grote flat op de planning. Reden dat dit eens in de twee jaar gebeurt heeft te maken met het feit dat deze waterpartijen aangemerkt zijn als natuurvriendelijke oevers.’

Samengevat: in augustus wordt het water echter de kleine King ‘geschoond’. Volgend jaar is het water achter de grote King aan de beurt. De waterpartijen worden elk dus eens per twee jaar onder handen genomen. Dat mag niet vaker omdat zij de status van ‘natuurvriendelijke oevers’ hebben.

Status: Beantwoord