Bij ‘de grote King’ zijn er regelmatig ‘prikacties’ met schoolkinderen om zwerfafval op te ruimen. Is het een idee om dit uit te breiden naar Gandhi?

Code: 20180410-11

Zoektermen: Afval; zwerfafval; prikacties; opruimen; opruimacties

Antwoord: Dat is op zich een goed idee, maar het vereist wel een hoop inzet van vrijwilligers en KleurrijkWonen. Het is veel werk om kinderen te motiveren aan deze acties mee te doen, en het komt regelmatig voor dat KleurrijkWonen en/of bewoners van M.L. King zelf aan het prikken zijn, zonder de hulp van schoolkinderen. We zullen samen met de organisatoren van M.L. King én met de Bewonerscommissie van Gandhi bekijken hoe we de prikacties kunnen verbeteren. Daarna kunnen we ze eventueel uitbreiden naar Gandhi.

Update maart 2019: De prikacties bij M.L. King zijn gestopt. Er was te weinig animo bij de kinderen (en de ouders), en het kostte heel veel werk om er telkens een paar bij elkaar te krijgen. Dat betekent niet dat dit project geen kans van slagen heeft. De tijden veranderen, mensen worden zich steeds meer bewust van het milieu en hun eigen inbreng daarin, dus misschien is het tijd voor een nieuwe poging. Hebt u interesse en wilt u meewerken aan de organisatie? Neem dan contact op met de Bewonerscommissie van Gandhi.

Status: Beantwoord