Bewoners moeten vaak laminaat verwijderen voordat de eventuele nieuwe bewoners het huis hebben gezien. Dat is toch zonde? Misschien hadden de nieuwe bewoners het wel over willen nemen.

Code: 20180410-05

Zoektermen: Overname; overnemen; laminaat; nieuwe huurder

Antwoord: Als een huurder weggaat, wordt er een voorinspectie gehouden. Tijdens deze inspectie kan de huurder aangeven of hij/zij iets ter overname aanbiedt. KleurrijkWonen bepaalt of dat mag – deze beslissing hangt onder andere af van de staat van de aangeboden spullen (bijvoorbeeld laminaat).
Als de spullen mogen worden aangeboden, beslist de nieuwe huurder of hij/zij dat wil. Zo niet, dan moet de oude huurder ze verwijderen.
Het kan zijn dat er nog geen nieuwe huurder bekend is op de laatste huurdag van de vertrekkende huurder. Dan mag de vertrekkende huurder de spullen achterlaten, maar wel met de volgende afspraak: als de nieuwe huurder de spullen niet wil overnemen, moet de oude huurder ze binnen twee werkdagen weghalen. 

Status: Beantwoord