Quiz

By 0
Quiz

Bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 27 september 2022 stond een korte quiz.

Hier ziet u de juiste antwoorden.

De oplossing is 06 – 38 46 37 18, het telefoonnummer van de HBV Culemborg.

Vraag 1

De afkorting HBV staat voor:

 1. HuurdersBelangen Voorop! [9]
 2. HuurdersBelangenVereniging [0]
 3. Huurders Beslissen Voortaan [5]

Vraag 2

U stelt een vraag aan de HBV Culemborg. Die neemt de vraag in behandeling als u in Culemborg woont en…

 1. lid bent van de HBV Culemborg. [3]
 2. een woning huurt/gaat huren van KleurrijkWonen. [6]
 3. een klein bedrag betaalt (€ 2,50 of € 5,- per vraag). [8]

Vraag 3

Wat kost het om lid te zijn van de HBV Culemborg?

 1. Vijf euro per maand. [8]
 2. Vijf euro per jaar. [4]
 3. Helemaal niets. [3]

Vraag 4

De HBV Culemborg krijgt geld van KleurrijkWonen. Wat is de verhouding tussen de HBV en KW?

 1. Wie betaalt bepaalt. De HBV doet wat KleurrijkWonen wil. [5]
 2. De HBV is onafhankelijk en functioneert als een soort ondernemingsraad. [8]
 3. De HBV heeft wel een eigen mening, maar weinig of geen invloed. [3]

Vraag 5

Wordt u er beter van als u lid wordt/bent van de HBV Culemborg?
Meerdere antwoorden mogelijk!

 1. Ja, want de HBV helpt alleen huurders die lid zijn. [1]
 2. Ja, want als lid kan ik mee praten en denken tijdens de ALV. [4]
 3. Ja, want af en toe zijn er leuke acties voor de leden. [6]
 4. Nee, daar schiet je als huurder niets mee op. [3]

Vraag 6

Wordt de HBV Culemborg er beter van als u lid wordt/bent?
Meerdere antwoorden mogelijk!

 1. Ja, want KleurrijkWonen betaalt de HBV per lid. Hoe meer leden, hoe meer geld. [8]
 2. Ja, want de HBV heeft meer invloed als haar achterban groot is. [3]
 3. Ja, want als er te weinig leden zijn, wordt de HBV opgeheven. [1]
 4. Nee, dat maakt voor de HBV helemaal niets uit. [2]

Vraag 7 

Huurders Plaza is het magazine van de HBV Culemborg. Wat is juist?
Meerdere antwoorden mogelijk!

 1. HuurdersPlaza is voor alle huurders van KleurrijkWonen in Culemborg. [7]
 2. Alleen huurders die een e-mailadres hebben doorgegeven krijgen de HuurdersPlaza. [4]
 3. HuurdersPlaza wordt (vanwege privacyregels) verspreid door KleurrijkWonen. [1]
 4. Huurders kunnen gratis advertenties plaatsen in de Huurders Plaza. [0]
 5. De Huurders Plaza wordt gratis ter beschikking gesteld. [8]