Privacy policy

Privacy policy

In deze Privacy policy vindt u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

De HuurdersBelangenVereniging Culemborg (hierna genoemd HBV Culemborg) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er dan ook alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen, en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De HBV Culemborg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

De HBV Culemborg gebruikt uw gegevens om u te kunnen informeren over zaken die voor u, als lid van onze vereniging, belangrijk zijn. We gebruiken uw gegevens ook om u uit te nodigen om met ons mee te praten over huurgerelateerde zaken, en om u uit te nodigen voor onze ledenvergadering. Bovendien houden we het aantal leden bij, om te zien of het aantal leden af- of toeneemt, en om vast te stellen hoe groot onze achterban is. Dit is belangrijk om onze gesprekspartners (zoals de Gemeente en de Woningcorporatie) te kunnen vertellen hoeveel mensen wij vertegenwoordigen, maar ook om zelf te kunnen zien of wij voldoende doen voor de huurders.

Wat wij wel en niet doen

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor u ze aan ons hebt gegeven (zie Waarom hebben we uw gegevens nodig?),
  2. de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die we nodig hebben om deze doelen te bereiken (zie Welke gegevens hebben we nodig?),
  3. wij alle leden (bestaande en nieuwe) uitdrukkelijk toestemming vragen om de persoonsgegevens te mogen opslaan en gebruiken voor deze doelen,
  4. passende organisatorische en technische maatregelen toepassen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen,
  5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, 
  6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, dat wij u op deze rechten willen wijzen en dat wij deze rechten respecteren.

Welke gegevens hebben wij nodig?

Hieronder ziet u welke gegevens wij van u vragen. Niet alle gegevens zijn verplicht. Alleen die met een sterretje (*) hebben wij écht nodig om u als lid in te kunnen schrijven.

Man/vrouw

Initialen of voornaam *

Achternaam (met eventueel tussenvoegsel) *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

E-mail

Telefoonnummer

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u als lid bij ons ingeschreven staat. Zodra u zich afmeldt als lid, verwijderen wij uw persoonsgegevens uit ons ledenbestand. Het is dus belangrijk dat u zich afmeldt als u geen lid meer wilt zijn of als u (bijvoorbeeld) een woning koopt of naar een andere gemeente verhuist. 

Hoe meldt u zich aan of af?

U kunt u aan- of afmelden via het formulier op onze website, via een papieren formulier of via een mailtje. Als u zich per mail of per papieren formulier aanmeldt, dan vragen wij u om een bevestiging dat u onze Privacy policy hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat. Pas als u daar bevestigend op hebt geantwoord, zullen we u in ons ledenbestand inschrijven, en anders vernietigen wij de persoonsgegevens die u ons hebt gegeven.

Vragen?

Als HBV Culemborg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover die betrekking hebben op uw lidmaatschap. Hebt u daar vragen over, neem dan gerust contact met ons op. U vindt onze contactgegevens op www.hbvculemborg.nl. Hebt u geen internet? Ons telefoonnummer is 0345 – 533 115.