Uw vragen

Vragen en antwoorden

Toen wij u in april vroegen om ons uw vragen te sturen, realiseerden we ons nog niet wat een geweldige klus het zou zijn om alle antwoorden te vinden.

We hebben ze dan ook nog lang niet allemaal. Sommige (deel)vragen liggen nog bij KleurrijkWonen, de gemeente, AVRI of de politie, of we zijn er zelf druk mee bezig. Andere vragen kunnen nog niet beantwoord worden, omdat de antwoorden er gewoonweg nog niet zijn. 

Maar hoe dan ook: op deze pagina vindt u voortaan alle vragen, hun status en het antwoord of alvast een deel daarvan. We hebben de vragen geanonimiseerd om ieders privacy te respecteren. 

U kunt zoeken op trefwoorden. Nieuwe vragen komen bovenaan de lijst te staan.

En al hebben we het nóg zo druk: ga gerust door met vragen stellen. Als we deze stapel eenmaal verwerkt hebben, zult u voortaan niet meer zo lang hoeven te wachten.

20190902-01 Ik heb geen ventilatie in mijn slaapkamer. Mag dat?

Vraag 72 – 20190902-01

Vraag
Mijn nieuwe slaapkamer heeft geen ramen die open kunnen, en ook geen luchtroosters. Ik heb wel grote deuren die naar buiten open gaan, maar die kan ik ‘s nachts natuurlijk niet open zetten, en ook niet als ik van huis ben. Ik las in het bouwbesluit dat ventilatie verplicht is in nieuwbouw, maar wil het zeker weten.

Antwoord
We zoeken het uit!

Extra zoekwoorden
zuurstof, frisse lucht

Status
Bezig

20190513-01 De bakstenen van de rijweg voor de Grote Gandhi liggen los. Kan daar iets aan gedaan worden?

Vraag 71 – 20190513-01

Vraag
De bakstenen van de rijweg voor de Grote Gandhi liggen los. Kan daar iets aan gedaan worden?

Antwoord
Wij hebben dit doorgegeven aan de Gemeente. Het probleem is intussen (eind mei) verholpen.

Extra zoekwoorden
gevaar; plaveisel; herrie; rammelen

Status
Beantwoord

20190419-01 Er steken boomwortels uit de grond bij de Johanna Naber. Kan daar iets aan gedaan worden?

Vraag 70 – 20190419-01

Vraag
Er steken boomwortels uit de grond bij de Johanna Naber. Kan daar iets aan gedaan worden?

Antwoord
Wij nemen contact op met de bewonerscommissie en de gemeente.

Extra zoekwoorden
gevaar; plaveisel; stoep; trottoir; park; perk; plein

Status
Bezig

20190320-01 Kan er in onze wijk een fietsenstalling worden aangelegd?

Vraag 69 – 20190320-01

Vraag
Kan er in onze wijk een fietsenstalling worden aangelegd?

20190605-02 Moet ik aan KleurrijkWonen opgeven wat ik aan het zorgcentrum betaal?

Vraag 68 – 20190605-02

Vraag
Mijn vrouw woont in een zorgcentrum. Daarvoor betaal ik € 250,- per maand. Moet ik dat bij KleurrijkWonen melden?

Antwoord
<uitzoeken>

Extra zoekwoorden
Beatrix; Kulenburg; tehuis, verzorging; verpleging

Status
Bezig

20190605-01 Ik heb MS maar mijn woning is niet rolstoelvriendelijk.

Vraag 67 – 20190605-01

Vraag
Ik heb MS maar mijn woning is niet rolstoelvriendelijk. Ik heb een verhuisindicatie van de Wmo. Wat nu?

Antwoord
Wij komen met u praten.

Extra zoekwoorden
mobiel; multiple; sclerose; handicap

Status
Bezig

20190422-01 Mijn vorige woning wordt aangeboden tegen een lagere huur. Hoe kan dat?

Vraag 66 – 20190422-01

Vraag
Mijn vorige woning wordt op Woongaard aangeboden tegen een lagere huur. Hoe kan dat?

Antwoord
Zolang een huurder een woning huurt, mag KleurrijkWonen de status van de woning niet veranderen. Uw woning mag bijvoorbeeld niet van een huurwoning in een koopwoning veranderen.
Maar zodra een woning leeg komt te staan, mag de status van de woning wél aangepast worden. Als er op dat moment bijvoorbeeld woningen tekort zijn in een bepaald huursegment, kan het dus zijn dat de huur van een woning stijgt of daalt. Dat staat geheel buiten de huurcontracten uit het verleden.

Extra zoekwoorden
te veel; huurverlaging

Status
Bezig

 

20190409-20 Kunnen de statuten op de website gezet worden?

Vraag 65 – 20190409-20

Vraag
Kunnen de statuten op de website gezet worden?

Antwoord
Jazeker. We hebben ontdekt dat de oude statuten onjuistheden bevatten. Momenteel worden de statuten herzien. Zodra ze klaar zijn, zetten we ze op onze website.

Extra zoekwoorden
regels; bestuur; statutair; afspraken; huisregels

Status
Bezig

20190409-19 Wat te doen bij geluidsoverlast van de buren?

Vraag 64 – 20190409-19

Vraag
Wat te doen bij geluidsoverlast van de buren?

Antwoord
U kunt het beste eerst zelf uw buren aanspreken. Mocht dat niet helpen, dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling.

Extra zoekwoorden
ruzie; gehorig; lawaai; herrie

Status
Beantwoord

20190409-18 Heeft KleurrijkWonen nieuwbouwplannen voor ouderen?

Vraag 63 – 20190409-18

Vraag
Heeft KleurrijkWonen nieuwbouwplannen voor ouderen?

Antwoord
Jazeker. KleurrijkWonen bouwt veel meer vanuit de gedachte dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
Voor Culemborg geldt dat er een voorlopig project in de planvormingsfase bevindt. Dat gaat vooralsnog om 18 woningen en 19 appartementen met lift.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

20190409-17 Mogen voertuigen of aanhangwagens in de (achter)tuin worden geparkeerd?

Vraag 62 – 20190409-17

Vraag
Mogen voertuigen of aanhangwagens in de (achter)tuin worden geparkeerd?

Antwoord
Nee, dit is niet toegestaan. De tuin mag enkel gebruikt worden als tuin en niet als opslag- of parkeerplaats, ook niet tijdelijk. Dat geldt voor zowel de voor- als achtertuin.

Extra zoekwoorden
stallen; caravan

Status
Beantwoord

20190409-16 Hoe moet ik mijn rookmelder testen?

Vraag 61 – 20190409-16

Vraag
Hoe moet ik mijn rookmelder testen?

Antwoord
Elke rookmelder is uitgerust met een test/pauze-knop. Als u die knop ongeveer 3 seconden ingedrukt houdt, klinkt er een korte piep.
Dit geeft aan dat de rookmelder functioneert.

Extra zoekwoorden
brand; veilig; brandmelder; brandweer

Status
Beantwoord

20190409-15 Wie is verantwoordelijk voor de rookmelders in je woning?

Vraag 60 – 20190409-15

Vraag
Wie is verantwoordelijk voor de rookmelders in je woning?

Antwoord
KleurrijkWonen is verantwoordelijk voor de installatie van rookmelders op de publiek toegankelijke plekken (trappenhuis, galerij en dergelijke) en in de woningen. U bent zelf verantwoordelijk voor het testen en voor het verwisselen van de batterijen.

Extra zoekwoorden
veilig; brand; alarm

Status
Beantwoord

20190409-14 Keurt de brandweer blusmiddelen?

Vraag 59 – 20190409-14

Vraag
Keurt de brandweer blusmiddelen?

Antwoord
Nee, dit doet de brandweer niet. Er zijn private partijen (zoals Chubb) die blusmiddelen keuren.

Extra zoekwoorden
veilig; blusser; deken

Status
Beantwoord

 

20190409-13 Bij ons in de flat hangt er geen brandblusser in de gang, wel op de galerij. Kan er ook een in de gang komen?

Vraag 58 – 20190409-13

Vraag
Bij ons in de flat hangt er geen brandblusser in de gang, wel op de galerij. Kan er ook een in de gang komen? Het gaat hier om een gang in een complex, niet om een gang in de woning zelf.
Dat zou handig zijn, omdat we dan een beginnende brand zelf kunnen blussen.

Antwoord
De afstand tot de brandblusser op de galerij voldoet aan de regels. Maar toch raden wij u niet aan om zelf de brandblusser op de galerij te gaan halen. Elke woning is een compartiment waardoor de bewoners veilig zitten bij een brand op de gangen. Bel 112 en blijf in de woning met de deuren gesloten.

Extra zoekwoorden
veilig; blusmiddel; brandweer

Status
Beantwoord

20190409-12 Dienstwerk is Dienstfabriek geworden. Kunnen jullie dat doorgeven?

Vraag 57 – 20190409-12

Vraag
Dienstwerk is Dienstfabriek geworden. Kunnen jullie dat doorgeven?

Antwoord
Dank u wel voor de tip.
Wij kunnen vooralsnog niet wijs worden uit de site. We gaan het uitzoeken.

Extra zoekwoorden
klus; onderhoud; timmerman; elektra; ophangen; repareren; reparatie; verven; schilder

Status
Bezig

20190409-11 Er wordt vuil onder het hekwerk rond mijn huis gegooid.

Vraag 56 – 20190409-11

Vraag
Er wordt vuil onder het hekwerk rond mijn hoekhuis gegooid. Ik ben 87 en kan het niet zelf opruimen. Kan daar iets aan gedaan worden?

Antwoord
Wij zullen het opnemen met KleurrijkWonen.

Extra zoekwoorden
vuilniszakken; vuilnis; rommel; zwerfafval; afval

Status
Bezig

 

20190409-10 Wat doet de HBV nu eigenlijk voor de huurders?

Vraag 55 – 20190409-10

Vraag
Wat doet de HBV nu eigenlijk voor de huurders?

Antwoord
Dat is een goeie vraag. Puntsgewijs:

  • Wij informeren huurders, bijvoorbeeld over huurverhogingen, projecten e.d.
  • Wij beantwoorden vragen.
  • Wij helpen huurders bij het verbeteren van hun woonomgeving.
  • Wij helpen huurders die met een vraag zitten die zij niet zelf willen of durven stellen.
  • Wij schrijven mee aan de prestatieafspraken.
  • Wij kijken of de prestatieafspraken goed worden uitgevoerd (samen met de Gemeente en KleurrijkWonen).
  • Wij denken en praten mee in het Bestuurlijk Overleg Volkshuisvesting.
  • Wij vergaderen regelmatig met de andere huurdersbelangenorganisaties in de regio.
  • Wij vergaderen regelmatig met KleurrijkWonen om vragen en plannen te bespreken.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

 

20190409-09 Mijn gootsteen raakt steeds opnieuw verstopt. Wat nu?

Vraag 54 – 20190409-09

Vraag
Mijn gootsteen raakt steeds opnieuw verstopt. Wat nu?

Antwoord
<nog invullen>

Extra zoekwoorden
verstopping; afvoer

Status
Bezig

20190409-08 Kunnen de boomwortels uit de Vaartstraat worden weggehaald?

Vraag 53 – 20190409-08

Vraag
Kunnen de boomwortels uit de Vaartstraat worden weggehaald?

Antwoord
<nog invullen>

Extra zoekwoorden
gevaar; uitsteken; vallen; struikelen

Status
Bezig

20180407-01 Mijn huur wordt steeds hoger. Kan ik dat stopzetten?

Vraag 1 – 20180407-01

Vraag
Mijn huur wordt steeds hoger. Kan ik dat stopzetten?

Antwoord
In principe is er inderdaad elk jaar een huurverhoging. Hoeveel die bedraagt, hangt van verschillende factoren af, waaronder het inkomen. Vanaf 2019 geldt dat de huur niet boven de ‘aftoppingsgrens’ kan komen. Deze grens is voor 2019 vastgesteld op € 720,42.
Het is goed om te weten dat KleurrijkWonen erg voorzichtig is met huurverhogingen. In de meeste gevallen blijven de verhogingen (ver) onder de percentages die het Rijk toestaat.

Hier kunt u alles lezen over de huurverhoging 2019.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

 

20190409-06 De HBV betaalt veel contributie aan de Woonbond. Wat krijgen we daarvoor terug?

Vraag 51 – 20190409-06

Vraag
De HBV betaalt veel contributie aan de Woonbond. Wat krijgen we daarvoor terug?

Antwoord
<nog invullen>

Extra zoekwoorden
training; cursus; informatie; magazine

Status
Bezig

20190409-05 Kan Avri een groencontainer neerzetten bij de papiercontainer?

Vraag 50 – 20190409-05

Vraag
Kan Avri een groencontainer neerzetten bij de papiercontainer bij de King- en Gandhi-flats?

Antwoord
Als bewoners een groencontainer willen gebruiken, moeten zij dat zelf regelen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u er eentje samen met een groepje medebewoners gebruikt. U mag de groencontainer alleen buiten zetten als hij wordt opgehaald. De rest van de tijd moet hij op het eigen terrein van de huurder staan.

Extra zoekwoorden
tuinafval; groente; fruit; milieu

Status
Beantwoord

20190409-07 Heeft het vervelende gevolgen als je je lidmaatschap van de HBV opzegt?

Vraag 52 – 20190409-07

Vraag
Heeft het vervelende gevolgen als je je lidmaatschap van de HBV opzegt?

Antwoord
Nee, dat heeft totaal geen gevolgen. Dat kan ook niet, want vanwege de privacy-wet weet KleurrijkWonen helemaal niet wie onze leden zijn. En omgekeerd weet de HBV niets over de huurders die geen lid zijn. Of u lid bent of niet, is helemaal uw zaak.
Waarom wij graag veel leden hebben, is omdat wij dan méér gewicht in de schaal leggen bij onze gesprekspartners, zoals de Gemeente, KleurrijkWonen en de Avri. Als u lid bent, helpt u dus mee de invloed van de huurders (ook van uzelf) een beetje te vergroten.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

20190401-01 De uitrit van de garage van BonVie is gevaarlijk

Vraag 45 – 20190401-01

Vraag
De ondergrondse garage bij BonVie heeft een levensgevaarlijke uitrit. Kan daar iets aan gedaan worden?

Antwoord
Wij zijn samen met de Gemeente, KleurrijkWonen, de huurders en de VvE aan het uitzoeken wat we daaraan kunnen doen.

Extra zoekwoorden
hek; heg; groen; pad

Status
Bezig

20190409-04 Schoonmaken voor- en achterkant Kleine King en Kleine Gandhi.

Vraag 49 – 20190409-04

Vraag
Wanneer worden de voor- en achterkant van de King- en Gandhi-flats schoongemaakt?

Antwoord
Deze vraag hebben we gesteld aan KleurrijkWonen. Zodra we antwoord hebben, geven we dat door.

Extra zoekwoorden
bewassing; glas; panelen; balustrade; galerij

Status
Bezig

20190409-03 Mobieltjes uit tijdens de vergadering.

Vraag 48 – 20190409-03

Vraag
Zouden jullie aan het begin van de vergadering willen vragen of mensen hun mobieltje uitzetten? Of althans het geluid?

Antwoord
Dat is een goeie tip. Dank u wel!

Extra zoekwoorden
geluid; geluidsoverlast; storen; onbeleefd

Status
Beantwoord.

20190409-01 ALV 2019: goeie vergadering maar de pauze was te lang

Vraag 46 – 20190409-01

Vraag
Mooi zo. Een grote opkomst. De vergadering op zich was prima, maar ik vond de pauze véél te lang!

Antwoord
Dank u wel. We hadden die pauze expres zo lang gemaakt om iedereen de gelegenheid te geven met de gasten te praten. Daar is veel en goed gebruik van gemaakt! We zijn nu aan het bedenken wat we volgend jaar voor bijzonders gaan doen. We hopen dat u dan ook weer komt!

Extra zoekwoorden
algemene; leden; ledenvergadering

Status
Beantwoord

20190409-02 Kan KleurrijkWonen de woningen op de begane grond van de Kleine Gandhi isoleren?

Vraag 47 – 20190409-02

Vraag
De woningen op de begane grond van de Kleine Gandhi laten onder de ramen aan de achterkant veel warmte ontsnappen. Kunnen deze woningen extra worden geïsoleerd? Dat zou veel energiekosten schelen.

Antwoord
De vraag is neergelegd bij de afdeling Werkzaamheden van KleurrijkWonen.

Extra zoekwoorden
isolatie; kou

Status
Bezig

20190326-01 Volgens de Woonbond kan ik huurverlaging krijgen. Klopt dat?

Vraag 44 – 20190326-01

Vraag
Eind maart 2018 maakte de Woonbond bekend dat corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur in aanmerking kunnen komen voor huurverlaging of -bevriezing. Hoe zit dat?

Antwoord
De Woonbond is voorbarig geweest. Om dit te kunnen regelen, is er een wetswijziging nodig. Hier leest u er meer over.

Extra zoekwoorden
huurbevriezing

Status
Wordt vervolgd

20190323-01 Mensen zetten toegangsdeuren open

Vraag 43 – 20190323-01

Vraag
Laatst verschaften twee onbekende mannen zich toegang via onze elektronisch beveiligde deuren. Zij staken een dun stokje tussen de deuren, ergens bovenin, waarop de deuren zich openden. Vermoedelijk waren het werklui voor KleurrijkWonen. In de gang van ons gebouw hangt een bericht van KleurrijkWonen op het prikbord met de vraag of we willen opletten en geen vreemden willen toelaten. Omdat ik denk dat dit zo niet mag gebeuren, meld ik het aan u.

Antwoord
Heel goed van u dat u zo goed oplet! Wij hebben het bericht anoniem aan KleurrijkWonen gemeld. Hoe meer informatie u als huurder aan ons door kunt geven, hoe beter wij kunnen uitzoeken wat er aan de hand is. Dus locatie, datum en tijd zijn heel belangrijk.
Nadat wij de melding aan KleurrijkWonen hadden doorgezet, kregen wij het volgende antwoord:

Dank voor je bericht. We vernemen graag dergelijke signalen.
Navraag leverde mij op dat wij vanuit KW niet onlangs met twee vakkrachten daar werkzaam zijn geweest, maar dat er wel diverse opdrachten vanuit de VvE aan derden zijn verstrekt. We nemen nu aan dat het werklieden zijn geweest van derden die in opdracht van de VvE werkzaamheden hebben uitgevoerd.
We nemen contact op met de VvE, dat zij ervoor moeten zorgen dat bij inschakeling van derden erop wordt toegezien dat deze via de normale wijze toegang krijgen tot het gebouw, met behulp van een sleutel en niet op de wijze zoals dat nu blijkbaar is gegaan.   

Extra zoekwoorden
veiligheid; onveiligheid

Status
Beantwoord

20190319-01 Mijn klacht over de wc wordt niet verholpen

Vraag 42 – 20190319-01

Vraag
In juli 2018 heeft de huurder bij KleurrijkWonen een klacht ingediend over de wc. Deze klacht werd niet opgevolgd.
Later heeft de huurder hierover gebeld, waarna er een afspraak met een loodgieter is gemaakt. Op 27 december 2018 heeft Teeuwissen Rioolreiniging de situatie uitgebreid onderzocht, en de bevindingen aan KleurrijkWonen gemeld. De huurder hoorde er echter niets over. Zij heeft Teeuwissen gebeld en hoorde dat KleurrijkWonen contact met haar zou opnemen. Tot op heden (19 maart) heeft de huurder helemaal niets vernomen!

Antwoord
Omdat u zelf al een klacht bij KleurrijkWonen had ingediend (heel goed!) konden wij KleurrijkWonen hier rechtstreeks over benaderen. Onze contactpersoon zoekt uit wat er aan de hand is, en zet de klacht in ieder geval intern door. Wij houden u op de hoogte.

Eén dag later: KleurrijkWonen heeft een afspraak gemaakt met de huurder. Er zit beweging in!

27 maart 2019: Teeuwissen gaat op 28-03 de standleiding reinigen. Het advies van Teeuwissen: ‘De huurder is veel weg, en als zij thuis komt staat er vies, stinkend water in de wc-pot. De wc bij de bovenburen spoelt slecht door. Advies: de leidingen jaarlijks doorspoelen.’

Extra zoekwoorden
 opvolging; reparatie; toilet; riolering

Status
Beantwoord

20190210-01 Waarom betalen twee buren niet dezelfde huur?

Vraag 41 – 20190210-01

Vraag
Bij twee huurders in hetzelfde complex verschilt de huurprijs. Een huurder moet € 100,00 méér huur betalen toen zij hier kwam te wonen. Hoe kan dit?

Antwoord
Als je in een huurhuis woont, mag elk jaar de huur maar met een bepaald percentage stijgen. Dat wordt in Den Haag bepaald, en de woningcorporaties kunnen BINNEN de vastgestelde marges bewegen. Dus als de bovengrens bijvoorbeeld op 4% wordt gezet, kan KleurrijkWonen de huur nooit meer dan dat percentage laten stijgen. Op die manier worden zittende huurders beschermd tegen te grote huurverhogingen. Bovendien is de huurverhoging tegenwoordig mede gebaseerd op het inkomen. Dus als je lange tijd een pand huurt en een laag inkomen hebt, blijft de huur relatief laag.

Maar als er een nieuwe huurder komt, heeft KleurrijkWonen het recht om een nieuwe, realistische huur te vragen. Er is dan geen sprake van een huurverhoging, omdat het om een nieuw contract gaat.
Bijvoorbeeld: het kan zijn dat een nieuwe bewoner van een huurhuis een veel hogere huur moet betalen dan degene die net uit het huis is vertrokken.

Maar de huurprijs kan ook naar beneden worden aangepast. Dat hangt af van het huurbeleid en de afspraken die hierover gemaakt zijn met de gemeente (hoeveel % van de woningen in de betaalbare klasse zitten, in de vrije sector e.d.).

Het gaat dus niet altijd om een nieuwe realistische huur; het kan ook om een afgesproken huur gaan.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

20181012-01 Kan ik de Huurwijzer lezen?

Vraag 40 – 20181012-01

Vraag
Ik ben geïnteresseerd in de Huurwijzer, het magazine van de Woonbond. Kan ik die lezen?

Antwoord
Ja, dat kan. U kunt de Huurwijzer downloaden op de website van de Woonbond. Wilt u bijvoorbeeld de derde Huurwijzer van 2018 zien, dan kunt u hem hier downloaden: https://www.woonbond.nl/publicatie/huurwijzer-2018-3

Wilt u hem liever op papier? Neem dan even contact met ons op, dan zorgen wij dat u een papieren versie van ons krijgt.

Extra zoekwoorden
tijdschrift

Status
Beantwoord

 

20180916-01 Heb ik te veel huur betaald? En zo ja, kan ik met terugwerkende kracht de te veel betaalde huur vorderen?

Vraag 39 – 20180916-01

Vraag
Heb ik te veel huur betaald? En zo ja, kan ik met terugwerkende kracht de te veel betaalde huur vorderen?
Ik heb een brief gekregen van KleurrijkWonen, waarin staat dat ik gecompenseerd word en minder huur ga betalen vanaf 1 oktober 2018. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar heb ik dan te veel betaald in de lange tijd dat ik op dit adres woon (ik heb ooit wel één jaar een tegemoetkoming ontvangen)? En kan ik met terugwerkende kracht de te veel betaalde huur vorderen?

Antwoord
We hebben het uitgezocht. In dit geval ging het om een proef. Inmiddels weten we dat de proef moest worden stopgezet (van overheidswege).
Het is dus niet zo dat u te veel huur hebt betaald. Maar het is natuurlijk wel jammer dat de proef moest worden afgebroken omdat hij niet paste binnen de kaders van de Woningwet.

Extra zoekwoorden
compensatie; gecompenseerd; opeisen; terugbetalen

Status
Beantwoord

20180809-01 Een huis in mijn buurt is ineens in de vrije sector gekomen, nu de oude huurder eruit gaat. Kan dat zomaar?

Vraag 38 – 20180809-01

Vraag
Een huis in mijn buurt is ineens in de vrije sector gekomen, nu de oude huurder eruit gaat. Kan dat zomaar?

Antwoord
Deze vraag bestaat eigenlijk uit drie vragen. a) Hoe kan dat? b) Kan dat mij ook overkomen? en c) Zo houd je toch geen sociale huurwoningen meer over?

Hoe kan dat?
KleurrijkWonen streeft naar gedifferentieerde wijken. Dat zijn wijken met woningen in verschillende huurklassen, een mix van sociale huur en vrije sector huur (max 10%) en koopwoningen.
Hiervoor hebben alle woningen van KleurrijkWonen een bestemming gekregen, die bepaald is via de vastgoedmarketing. De bestemming kan zijn: sociale verhuur, vrije sector verhuur, verkoop, sloop, tijdelijke verhuur, e.d.
Zodra een huurder de huur opzegt (een mutatie), krijgt de woning haar nieuwe bestemming. Een sociale huurwoning kan dus een sociale huurwoning blijven, maar het huis kan ook gesloopt of verkocht worden of aangeboden worden als een vrije-sector huurwoning.

Kan mij dat ook overkomen?
Nee. Zolang u niet verhuist, verandert de bestemming van uw woning niet.

Zo houd je toch geen sociale huurwoningen meer over?
Jawel. In een andere wijk kan een woning juist weer van (bijvoorbeeld) een vrije-sector woning in een sociale huurwoning veranderen.

Extra zoekwoorden
sociaal; daeb; niet-daeb

Status
Beantwoord

20180807-01 Ik heb een erfenis gekregen. Raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt?

Vraag 37 – 20180807-01

Vraag
Ik heb een erfenis gekregen. Raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt?

Antwoord
Mensen kunnen om twee redenen hun huurtoeslag kwijtraken: a) doordat hun inkomen boven een bepaalde grens uitkomt en b) doordat ze een bepaald vermogen hebben. Punt a is in dit geval niet van toepassing. Als u geld erft, wordt het geërfde bedrag niet bij uw inkomsten opgeteld. Punt b kan wél van toepassing zijn. Denk maar eens aan het extreme geval dat iemand 10 miljoen erft, dan zou het toch raar zijn als hij/zij nog huurtoeslag zou krijgen. Wat u nu (2018) aan vermogen mag hebben om nog voor toeslag in aanmerking te komen, is € 30.000 voor een alleenstaande, en € 60.000 per ‘stel’. De Belastingdienst kijkt pas naar uw vermogen op 1 januari 2019. Wat uw vermogen nu ook is, u houdt uw toeslag dus sowieso tot 1 januari 2019.

U kunt het allemaal nog eens nalezen op de site van de Belastingdienst.

Extra zoekwoorden
erven; erfgenaam

Status
Beantwoord

20180410-01 Wanneer wordt mijn huis geïsoleerd (Kleine King)?

Vraag 2 – 20180410-01 

Zoektermen: Isolatie; isoleren; koude vloeren

Vraag
Het gaat hier om een woning in de Kleine King, vlak boven de berging/het fietsenhok. De flat is al eens gerenoveerd, maar zijn de plafonds van de berging en het fietsenhok daarbij wel geïsoleerd? De bewoners hebben ‘s winters last van optrekkende kou, en het tocht in de keukenkastjes.

Antwoord
Wij hebben deze vraag aan KleurrijkWonen gesteld.
20-08-2018: KleurrijkWonen heeft de vraag intern doorgestuurd naar Vastgoedbeheer.
05-10-2018: Antwoord van KleurrijkWonen: Complex MLK klein staat voor 2020 op de planning. Deze planning is niet hard; eerst wordt het complex technisch opgenomen.
Dit doet firma Wolters (een Resultaat Gestuurde Samenwerkingspartner).
Als het complex als ‘technisch goed’ beoordeeld wordt, kan het zijn dat het onderhoud doorgeschoven wordt. Eerder dan 2020 wordt het dus zeker niet.

De vraag over isolatie is bij Wolters doorgegeven als aandachtspunt bij de technische opnamen (dit geldt ook voor de andere flats).

Status
Beantwoord, maar wij blijven de voortgang volgen

20180410-02 Werkzaamheden van tuinman Kleine King laten te wensen over.

Vraag 3 – 20180410-02 

Vraag
De werkzaamheden van de tuinman die het groen bij de Kleine King onderhoudt, laten te wensen over.

Antwoord
Een van de klachten was, dat het onkruid gewoon blijft liggen. Dat is geen nalatigheid, Als het warm weer is, wordt het uitgetrokken onkruid in de tuin achtergelaten als voeding. Als het nat weer is, wordt het meegenomen, omdat het zich anders gaat vermeerderen. De tuin bestaat voornamelijk uit gras, struiken en bomen. Er ontbreken wel hier en daar plantjes, maar die worden in oktober/november vervangen, omdat het nu veel te droog is (dit antwoord werd in de zomer van 2018 gegeven). Er liggen wel scherven en wat potgrond; die komen waarschijnlijk van tuinwerkzaamheden van de bewoners, net als de twee (inmiddels bruine) heideplantjes.

Samenvattend: Bij droog weer blijft het onkruid inderdaad liggen, om de grond te verrijken. Als mensen zelf aan de slag gaan met plantjes, dan kan het zijn dat er rommel achterblijft. Liever niet doen, dus. Als u specifieke klachten hebt over het tuinonderhoud, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw buurtcoach, of met ons.

Extra zoekwoorden
groen; onderhoud; tuinafval; tuintje

Status
Beantwoord

20180410-03 De brievenbus bij de kleine King wordt weggehaald. Kan hij blijven staan?

Vraag 4 – 20180410-03

Vraag
De brievenbus bij de kleine King wordt weggehaald. Kan hij blijven staan? Anders moeten de mensen die in de seniorenflats van King en Gandhi wonen wel érg ver lopen.

Antwoord
Dit probleem is door enkele voortvarende bewoners opgelost. Zij zochten de publiciteit, en dat werkte. De brievenbus mag blijven staan.

Extra zoekwoorden
post; Culemborgse Courant

Status
Beantwoord

20180410-04 Kan de huurverhoging beperkt worden? En is er een grens aan?

Vraag 5 – 20180410-04

Vraag
Kan de huurverhoging beperkt worden? En is er een grens aan?

Antwoord
De overheid bepaalt hoeveel de huren verhoogd mogen worden. Op basis daarvan stellen woningcorporaties hun beleid op, dus ook KleurrijkWonen. Het Huurdersplatform (de huurdersbelangenverenigingen van de regio) bespreken het beleid en geven advies. KleurrijkWonen kijkt, bij het bepalen van de huurverhoging, naar twee dingen: het inkomen van uw huishouden in 2016 (het is nu 2018) en uw huidige huur. Op de website van KleurrijkWonen ziet u dat de meeste huren veel minder stijgen dan wettelijk is toegestaan, dus dat is gunstig voor de huurder.

Er is geen grens aan de huur. Als een huurder een contract tekent met een sociale huurprijs (tot € 710,68), dan blijft de woning een sociale huurwoning, ook als de prijs door een huurverhoging boven de € 710,68 uitstijgt. Als de huur al boven dat bedrag ligt, hangt de huurverhoging (3,9% of 5,4%) af van het inkomen.  

Let op: deze informatie gold voor 2018. In 2019 zijn de regels weer anders, en kan uw huur niet boven de grens van € 710,68 stijgen).

Extra zoekwoorden
aftoppingsgrens

Status
Beantwoord

20180410-05 Bewoners moeten vaak laminaat verwijderen voordat de eventuele nieuwe bewoners het huis hebben gezien.

Vraag 6 – 20180410-05

Vraag
Bewoners moeten vaak laminaat verwijderen voordat de eventuele nieuwe bewoners het huis hebben gezien. Dat is toch zonde? Misschien hadden de nieuwe bewoners het wel over willen nemen.

Antwoord
Als een huurder weggaat, wordt er een voorinspectie gehouden. Tijdens deze inspectie kan de huurder aangeven of hij/zij iets ter overname aanbiedt. KleurrijkWonen bepaalt of dat mag – deze beslissing hangt onder andere af van de staat van de aangeboden spullen (bijvoorbeeld laminaat).
Als de spullen mogen worden aangeboden, beslist de nieuwe huurder of hij/zij ze wil. Zo niet, dan moet de oude huurder ze verwijderen.
Het kan zijn dat er nog geen nieuwe huurder bekend is op de laatste huurdag van de vertrekkende huurder. Dan mag de vertrekkende huurder de spullen achterlaten, maar wel met de volgende afspraak: als de nieuwe huurder de spullen niet wil overnemen, moet de oude huurder ze binnen twee werkdagen weghalen. 

Extra zoekwoorden
Overname; overnemen; nieuwe huurder

Status
Beantwoord

20180410-06 KleurrijkWonen geeft telefoonnummers over aan derden. Mag dat zomaar?

Vraag 7 – 20180410-06 

Vraag
KleurrijkWonen geeft telefoonnummers over aan derden. Mag dat zomaar?

Antwoord
KleurrijkWonen heeft met veel bedrijven die voor hen werken verwerkersovereenkomsten afgesloten. Daar staat precies in omschreven welke informatie gedeeld mag worden. Maar er zijn ook bedrijven die hun werk niet kunnen doen als zij geen gegevens van de woning en/of van de huurder hebben. In dat geval hoeft KleurrijkWonen geen verwerkersovereenkomst af te sluiten. Dan kan het dus gebeuren dat uw telefoonnummer wordt doorgegeven, maar dat gebeurt nooit ‘zomaar’.

Extra zoekwoorden
privacy; werklui; werklieden; onderhoud; werkzaamheden

Status
Beantwoord

20180410-07 Nieuwe woningen worden vaak in zeer slechte staat aangeboden. Kan daar iets aan gedaan worden?

Vraag 8 – 20180410-07

Vraag
Nieuwe woningen worden vaak in zeer slechte staat aangeboden. Kan daar iets aan gedaan worden?

Antwoord
KleurrijkWonen hanteert het beleid Heel, Schoon en Veilig, en doet haar best om de woningen in goede staat aan te bieden. De Verhuurmakelaar kan de nieuwe huurder precies vertellen hoe de woning wordt opgeleverd.
Zijn er klachten? Meld het de HuurdersBelangenVereniging of KleurrijkWonen! Om actie te ondernemen hebben we concrete voorbeelden nodig.

Extra zoekwoorden
onderhoud; overdracht; aanbieden

Status
Beantwoord

20180410-08 Kan de Hbv een spreekuur instellen of duidelijk maken dat we een afspraak kunnen maken?

Vraag 9 20180410-08

Vraag
Kan de Hbv een spreekuur instellen of duidelijk maken dat we een afspraak kunnen maken?

Antwoord
Jazeker! In de praktijk is gebleken dat een spreekuur niet werkt, maar u kunt altijd een afspraak met ons maken. Bel, mail of schrijf ons gerust! We zullen dit ook duidelijk vermelden in de volgende HuurdersPlaza. En nu kan iedereen het ook hier bij de vragen vinden. Dank u voor de tip.

Extra zoekwoorden
loket

Status
Beantwoord

20180410-09 Compliment voor al het werk dat in zo’n korte tijd verzet is.

Vraag 10 – 20180410-09

Vraag
Compliment voor al het werk dat in zo’n korte tijd verzet is.

Antwoord
Dank u wel. Heel graag gedaan! Maar we zijn natuurlijk nog láng niet klaar.

Extra zoekwoorden
ledenvergadering; 2018

Status
Beantwoord

20180410-10 Op de ledenvergadering van 10 april 2018 waren er voornamelijk oudere, autochtone mensen.

Vraag 11 – 20180410-10

Vraag
Op de ledenvergadering van 10 april 2018 waren er voornamelijk oudere, autochtone mensen. Jongeren en mensen met een migratieachtergrond waren ondervertegenwoordigd. Is daar iets aan te doen?

Antwoord
Jazeker. We hadden er al extra aandacht aan besteed, maar dat heeft nog niet geholpen. Gelukkig hebben we nog meer plannen.
We hopen jongere mensen te bereiken via Facebook en Twitter. De vrolijke uitstraling van HuurdersPlaza trekt hopelijk ook jonge mensen. Verder hebben we een stand op de multiculturele burendag op 22 september 2018. Daar willen we met een kleurwedstrijd jonge ouders bereiken. En ten slotte willen we gaan praten met (bijvoorbeeld) imams en predikanten van de Molukse kerk, om te kijken hoe we samen meer mensen kunnen interesseren voor de HuurdersBelangenVereniging. Hebt u zelf ook ideeën? Tips zijn altijd welkom.

Update juli 2019: We hebben inmiddels een goed contact met zowel de Turkse als de Marokkaanse moskee. Er zit schot in de zaak!

Extra zoekwoorden
allochtoon; samenleving; afspiegeling

Status
Beantwoord

20180410-11 Prikacties M.L. King ook bij Gandhi organiseren?

Vraag 12 – 20180410-11

Vraag
Bij de Grote King zijn er regelmatig ‘prikacties’ met schoolkinderen om zwerfafval op te ruimen. Is het een idee om dit uit te breiden naar Gandhi?

Antwoord
Dat is op zich een goed idee, maar het vereist wel een hoop inzet van vrijwilligers en KleurrijkWonen. Het is veel werk om kinderen te motiveren aan deze acties mee te doen, en het komt regelmatig voor dat KleurrijkWonen en/of bewoners van M.L. King zelf aan het prikken zijn, zonder de hulp van schoolkinderen. We zullen samen met de organisatoren van M.L. King én met de Bewonerscommissie van Gandhi bekijken hoe we de prikacties kunnen verbeteren. Daarna kunnen we ze eventueel uitbreiden naar Gandhi.

Update maart 2019: De prikacties bij M.L. King zijn gestopt. Er was te weinig animo bij de kinderen (en de ouders), en het kostte heel veel werk om er telkens een paar bij elkaar te krijgen. Dat betekent niet dat dit project geen kans van slagen heeft. De tijden veranderen, mensen worden zich steeds meer bewust van het milieu en hun eigen inbreng daarin, dus misschien is het tijd voor een nieuwe poging. Hebt u interesse en wilt u meewerken aan de organisatie? Neem dan contact op met de Bewonerscommissie van Gandhi.

Extra zoekwoorden
afval; opruimen; opruimacties

Status
Beantwoord

20180410-12 KleurrijkWonen: Begin bij de basis. Zorg voor een nette woning.

Vraag 13 – 20180410-12

Vraag
KleurrijkWonen, zorg voor een nette woning (voer reparaties ook snel uit) en spreek bewoners aan op het onderhoud en de uitstraling van hun woning. Mensen met een nette woning zullen er ook beter mee omgaan.

Antwoord
Wij hebben deze vraag doorgespeeld aan KleurrijkWonen. Een deel van het antwoord luidde: ‘KleurrijkWonen hanteert het beleid Heel, Schoon en Veilig. De Servicedienst KleurrijkWonen voert reparaties in 80% van de gevallen binnen 48 uur uit.’

Hebt u concrete klachten? Worden reparatieverzoeken niet tijdig afgehandeld? Meld het ons dan direct.

Extra zoekwoorden
Net; aanspreken

Status
Beantwoord, maar we blijven dit volgen

20180410-13 Er worden vaak vuilniszakken e.d. op de parkeerplaats bij de M.L. King achtergelaten. Kan daar meer toezicht op komen?

Vraag 14 – 20180410-13 

Vraag
Er worden vaak vuilniszakken e.d. op de parkeerplaats bij de M.L. King achtergelaten. Kan daar meer toezicht op komen?

Antwoord
Wij hebben contact opgenomen met de Avri.
Dit was hun antwoord: ‘Uw vraag is al uitgezet naar de collega’s van handhaving en toezicht. Zij zullen de bijplaatsing van afval gaan onderzoeken.’ Er wordt dus aan gewerkt. Houdt u ons op de hoogte? Wij willen graag weten of de overlast afneemt.

Update maart 2019: Het gebeurt nog steeds. De handhaving stelt niet veel voor. Avri rijdt wel eens langs en pikt de rommel op, maar daar blijft het bij. Nu hangt de Bewonerscommissie een pamflet in de hal en de liften, om mensen erop te wijzen de zaak schoon te houden.

Wij nemen nogmaals contact op met Avri.

Extra zoekwoorden
Afval; vuilniszak; container

Status
Beantwoord, maar wordt vervolgd

20180410-14 Is er binnen Hbv een ‘loket’ waar je terecht kunt met klachten voor KleurrijkWonen?

Vraag 15 – 20180410-14 

Vraag
Is er binnen Hbv een ‘loket’ waar je terecht kunt met klachten voor KleurrijkWonen?

Antwoord
Jazeker! U kunt bij ons terecht met al uw opmerkingen, vragen en klachten.
Het is altijd zaak om uw klachten éérst bij KleurrijkWonen neer te leggen. Als daar onvoldoende op wordt gereageerd, kunnen wij in actie komen.
In de praktijk is gebleken dat een spreekuur niet werkt, maar u kunt altijd een afspraak met ons maken. Bel, mail of schrijf ons gerust! We zullen dit ook duidelijk vermelden in de volgende HuurdersPlaza. Dank u voor de tip.

Extra zoekwoorden
contact

Status
Beantwoord

20180410-15  Wie werken er bij Buurtbemiddeling op de Meerlaan 22?

Vraag 16 – 20180410-15 

Vraag
Wie werken er bij Buurtbemiddeling op de Meerlaan 22?

Antwoord
Voor Culemborg is dat Carla Roorda. Zij is er tijdens kantooruren op dinsdag en donderdag. 0345 – 51 52 27.

Extra zoekwoorden
Elk

Status
Beantwoord

20180410-16 Zit er iemand van KleurrijkWonen in de Salaamander en zo ja: wie?

Vraag 17 – 20180410-16 

Vraag
Zit er iemand van KleurrijkWonen in de Salaamander en zo ja: wie?

Antwoord
Nee, KleurrijkWonen is te bereiken via Elk (op de Meerlaan). U moet wel eerst een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van KleurrijkWonen: 0345 – 59 61 00.

Extrazoekwoorden
Salamander; KW

Status
Beantwoord

20180410-17 Kunnen jullie per wijk duidelijk aangeven wie de wijkagent is i.v.m. veiligheid en overlast?

Vraag 17 – 20180410-17 

Vraag
Kunnen jullie per wijk duidelijk aangeven wie de wijkagent is i.v.m. veiligheid en overlast?

Antwoord
Dit zijn op dit moment (2018) de wijkagenten:
Werkgebied Culemborg Centrum – Hans van Heumen
Werkgebied Culemborg Staatsliedenbuurt en Terweijde – Claudia Hofsommer
Werkgebied Culemborg De Waarden – Gerard van den Akker
Werkgebied Culemborg De Waarden – Ruud Wammes

U kunt de actuele informatie over de wijkagenten altijd hier vinden.

Hebt u de politie nodig? Het algemene telefoonnummer is 0900 – 88 44
Bij spoed (ook als u iets verdachts ziet): bel 112.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

20180410-18 Ik ben geschrokken van hoe KleurrijkWonen omgaat met klachten.

Vraag 19 – 20180410-18

Vraag
Ik ben geschrokken van hoe KleurrijkWonen omgaat met klachten. Ik vind dat je KleurrijkWonen vanuit allerlei groepen en organisaties op haar verantwoordelijkheden mag aanspreken.

Antwoord
Ja, alle huurders mogen KleurrijkWonen aanspreken. Maar niet iedereen doet dat even gemakkelijk. Vindt u het moeilijk of vervelend, of vindt u dat er onvoldoende naar u geluisterd wordt? Leg uw vraag of klacht dan gerust bij ons neer. Dat kan bijvoorbeeld via de mail, maar u kunt ons ook bellen. Hebt u liever een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak met één van ons!

Extra zoekwoorden
contact

Status
Beantwoord

20180410-19 Ik zou graag eens een gesprek hebben over het dealen van drugs en gaspatronen. Ik vind dat de politie het niet echt oppakt. 

Vraag 20 – 20180410-19

Vraag
Ik zou graag eens een gesprek hebben over het dealen van drugs en gaspatronen. Ik vind dat de politie het niet echt oppakt.

Antwoord
Wij hebben dit besproken met de politie. Een probleem met gaspatronen is, dat ze niet verboden zijn.
Het is niet makkelijk om mensen te betrappen op drugshandel. Er wordt wel gepatrouilleerd, maar daarmee kan de politie niet alles voorkomen.
De politie vraagt iedereen direct melding te maken als u merkt dat er drugs verhandeld worden.

Extra zoekwoorden
overlast; dealer; lachgas; ballon

Status
Beantwoord, maar wij blijven de ontwikkelingen volgen

20180410-20 De brievenbus bij de King en Gandhi gaat weg. Hoe lossen we dat op?

Vraag 21 – 20180410-20

Vraag
De brievenbus bij de King en Gandhi gaat weg. Hoe lossen we dat op?
Is het mogelijk dat er een brievenbus in de hallen komt waar mensen die slecht ter been zijn hun post in deponeren, en dat die dan door een vrijwilliger wordt gepost?

Antwoord
Gelukkig is dit probleem al opgelost. Zie vraag 4 – 20180410-03.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

20180410-21 Wat is de visie van KleurrijkWonen op ouderen? Kunnen zij (eventueel met aanpassingen) blijven wonen in hun huis/buurt?

Vraag 22 – 20180410-21

Vraag
Wat is de visie van KleurrijkWonen op ouderen? Kunnen zij (eventueel met aanpassingen) blijven wonen in hun huis/buurt?

Antwoord
KleurrijkWonen wil ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Ze werkt aan de fysieke leefbaarheid van gebouwen en woonomgeving, maar wordt daarbij wel beperkt door de Woningwet.
Een andere maatregel is het doorstroombeleid, waarmee KleurrijkWonen ervoor zorgt dat mensen naar een beter passende woning kunnen verhuizen, en daardoor langer zelfstandig kunnen blijven. 

U kunt, als individuele huurder, kijken wat de gemeente voor u kan betekenen (Wmo). U kunt ook uw licht eens opsteken bij ElkWelzijn en/of uw buurtpanel.
Hebt u een concrete vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan bijvoorbeeld via de mail, maar u kunt ons ook bellen. Hebt u liever een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak met één van ons!

Extra zoekwoorden
Oudere; senior; thuis; aanpassing; aangepast; wet; maatschappelijke; ondersteuning; loket

Status
Beantwoord

20180410-22 Kunnen jullie de Woonvisie op de website zetten? Wij willen hem graag lezen.

Vraag 23 – 20180410-22 

Vraag
Kunnen jullie de Woonvisie op de website zetten? Wij willen hem graag lezen.

Antwoord
Het duurde even, omdat we dachten dat het om een magazine ging. Nu weten we wat u bedoelt: het document van de Gemeente dat als basis dient voor de prestatieafspraken. De Woonvisie staat op de site van de Gemeente. U vindt daar ook alle besluiten en amendementen die erop betrekking hebben.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

20180410-23 Wat wil de Hbv bereiken? Haar doelstelling is niet duidelijk. Waar is het jaarplan 2018-2019? Zet dit op de website.

Vraag 24 – 20180410-23 

Vraag
Wat wil de Hbv bereiken? Haar doelstelling is niet duidelijk. Waar is het jaarplan 2018-2019? Zet dit op de website.

Antwoord
Dat is een goeie vraag. In het verleden heeft de Hbv geen visie, missie en beleid geformuleerd. Maar dat gaan we zeker doen. Zodra we onze plannen duidelijk op schrift hebben, zetten we ze op de website. Eén ding is in ieder geval duidelijk: wij zijn er om de belangen van de huurders van KleurrijkWonen in Culemborg te behartigen. 

Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Wij zijn voor veel mensen laagdrempeliger en ‘veiliger’ dan KleurrijkWonen, de Gemeente, Avri, politie, brandweer en ElkWelzijn. Dat betekent dat huurders bij ons zullen komen met vragen en klachten die zij anders liever voor zich zouden houden. Dat is prettig, want wij kunnen dan helpen om de vragen te beantwoorden en/of de problemen op te lossen. 

Als er klachten over of conflicten met onze gesprekspartners zijn, hebben wij als Hbv méér invloed dan individuele huurders. Daarom is het ook zo belangrijk dat veel huurders zich bij ons aansluiten. Ledenwerving is geen doel op zich, maar wel een middel om ons hoofddoel (een goede vertegenwoordiging van de huurders) te bereiken.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
In behandeling

20180410-24  Kan KleurrijkWonen huurders eerder op de hoogte stellen van werkzaamheden?

Vraag 25 – 20180410-24 

Vraag
Kan KleurrijkWonen huurders eerder op de hoogte stellen van werkzaamheden?
Vorig jaar hoorden we van een buurvrouw dat er nieuwe ramen en kozijnen zouden komen. Daarom hebben we het schilderwerk uitgesteld. Maar er is nog niets gebeurd. Kan KleurrijkWonen bijvoorbeeld een termijn van 3 tot 6 maanden aanhouden om mensen op de hoogte te stellen?

Antwoord
Wij hebben deze vraag bij KleurrijkWonen neergelegd. We hebben een reactie, maar die willen we nog wat nader uitgewerkt hebben. We houden u op de hoogte.

Extra zoekwoorden
melding; onderhoud

Status
In behandeling

20180410-25  Kan er geen klusjesman komen op de Kleine M.L. King, om bijvoorbeeld een lampje in te draaien of de cv-ketel te vullen?

Vraag 26 – 20180410-25 

Vraag
Kan er geen klusjesman komen op de Kleine M.L. King, om bijvoorbeeld een lampje in te draaien of de cv-ketel te vullen?

Antwoord
Het is helaas te duur om altijd een klusjesman paraat te hebben. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. U kunt bijvoorbeeld met een groepje buren afspreken om uw klusjes op te sparen en dan samen een klusjesman in te huren, bijvoorbeeld bij Dienstwerk. Dan deelt u de kosten, en bent u voor weinig geld klaar. Dienstwerk mailde ons: ‘Het uurtarief ligt rond € 22,50. U kunt ook met woongoudpunten betalen. 1 woongoudpunt is € 1,00 waard.’
Het is dus zeker de moeite waard om samen met de buren af en toe een klusjesdag in te plannen. Dat is nog gezellig ook. Laat u ons weten of dit een goede oplossing is?

Bijgewerkt op 07-05-2019: Dienstwerk bestaat niet meer. U kunt nu terecht bij De Dienstfabriek.

Extra zoekwoorden
klus

Status
Beantwoord

20180410-26 Hoe kan ik overlast door de buren tegengaan?

Vraag 27 – 20180410-26 

Vraag
Hoe kan ik overlast door de buren tegengaan?
De vloeren laten veel geluid door (bijvoorbeeld van de wasmachine) en mensen letten niet op de tijd. Hoe los ik dit netjes op?

Antwoord
We hebben het probleem met de vraagsteller besproken. De beste oplossing lijkt: met een bloemetje bij de bovenburen langsgaan en kijken of er een oplossing te vinden is, bijvoorbeeld op andere tijden wassen of de schokdempers van de wasmachine eens laten nakijken. Laat u weten of het gelukt is?

Extra zoekwoorden
lawaai; gehorigheid

Status
Beantwoord

20180410-27 De vijver achter de kleine King groeit helemaal vol. Regelmatig contact over gehad met de gemeente, maar er gebeurt niets.

Vraag 28 – 20180410-27 

Vraag
De vijver achter de kleine King groeit helemaal vol. Regelmatig contact over gehad met de gemeente, maar er gebeurt niets.

Antwoord
We hebben contact opgenomen met de gemeente, en kregen het volgende antwoord:
‘Naar aanleiding van uw melding inzake het onderhoud van de waterpartijen achter de kleine flat van de Martin Luther King kan ik u het volgende meedelen. Deze vijver staat op de onderhoudsplanning van dit jaar. Dan zal er worden geschoond, gemaaid en zal ook de houtopslag worden weggehaald. Dit staat voor augustus (2018) op de planning. Eens in de twee jaar is dit gedeelte aan de beurt voor het onderhoud. Volgend jaar staat de waterpartij achter de grote flat op de planning. Reden dat dit eens in de twee jaar gebeurt heeft te maken met het feit dat deze waterpartijen aangemerkt zijn als natuurvriendelijke oevers.’

Samengevat: In augustus 2018 wordt het water achter de kleine King ‘geschoond’. Volgend jaar is het water achter de grote King aan de beurt. De waterpartijen worden elk dus eens per twee jaar onder handen genomen. Dat mag niet vaker omdat zij de status van ‘natuurvriendelijke oevers’ hebben.

Extra zoekwoorden
groen; planten; groenonderhoud; singel

Status
Beantwoord

20180410-28 Groenafval bij de King- en Gandhi-flats: kan dat misschien gezamenlijk ingezameld worden?

Vraag 29 – 20180410-28 

Vraag
Groenafval bij de King- en Gandhi-flats: kan dat misschien gezamenlijk ingezameld worden?

Antwoord
Wij hebben deze vraag aan AVRI gesteld. Dit is hun antwoord: ‘Voor inzameling van GFT, kunnen wij u een alternatief aanbieden. Als meer inwoners samen om een cocon voor voedselafval vragen, dan wordt uw verzoek om een cocon te plaatsen voorgelegd aan het bestuur. Bij goedkeuring worden afspraken gemaakt met de inwoners. Als u belangstelling hebt voor zo’n cocon dan horen wij graag van u.’
Dit is dus een initiatief dat u, als bewoner, zelf kunt oppakken, door afspraken te maken met andere huurders en samen gebruik te maken van een cocon. 

Update 2019: De vragensteller heeft zelf een groencontainer genomen.

Extra zoekwoorden
gtf; groene; container; scheiding; milieu

Status
Beantwoord

20180410-29 Graag de oude afvalmethode terug, zodat er geen restafval in kledingzakken en bij het papier terechtkomt.

Vraag 30 – 20180410-29 

Vraag
Graag de oude afvalmethode terug, zodat er geen restafval in kledingzakken en bij het papier terechtkomt.

Antwoord
De oude methode hield in dat iedereen hetzelfde bedrag betaalde, onafhankelijk van de hoeveelheid afval. Dat systeem heeft veel nadelen. Ten eerste is het oneerlijk. Ten tweede stimuleert het mensen niet om minder afval te produceren.

Het nadeel van de huidige methode is dat mensen proberen hem te omzeilen. Dat gebeurt op verschillende manieren: 1) Mensen gooien zakken met restafval niet in de containers, maar zetten ze op straat of laten ze achter bij containers of in de natuur. 2) Mensen gooien restafval bij afval dat gratis verwerkt wordt, zoals papier/karton en textiel.

De beste oplossing lijkt: de ‘nieuwe’ methode (iedereen betaalt per zak restafval), maar met een betere handhaving. We brengen het probleem onder de aandacht van de Avri, en we houden u op de hoogte.

Update: Vanaf de zomer van 2019 treedt een nieuw systeem in werking. Wat daar de effecten van zullen zijn, kunnen wij nu nog niet overzien. Het najaarsnummer van Huurders Plaza heeft afvalverwerking als thema.

Extra zoekwoorden
scheiding; milieu

Status
Beantwoord

20180410-30 Vrijstadenergie.

Vraag 31 – 20180410-30 

Vraag
Vrijstadenergie.

Antwoord
De vraag is ons niet duidelijk. Wij nemen contact op met de vragensteller om te vragen wat hij/zij bedoelt.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
In behandeling

20180410-31 Kan KleurrijkWonen geen kantoortje in Culemborg nemen?

Vraag 32 – 20180410-31 

Vraag
Kan KleurrijkWonen geen kantoortje in Culemborg nemen?

Antwoord
KleurrijkWonen handelt het liefst alles af via internet. Maar wij begrijpen dat veel mensen toch graag persoonlijk contact hebben. Dat kan via Elk (op de Meerlaan). U moet wel eerst een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van KleurrijkWonen: 0345 – 59 61 00.

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

20180410-32 KleurrijkWonen moet beter luisteren naar de bewoners.

Vraag 33 – 20180410-32 

Vraag
KleurrijkWonen moet beter luisteren naar de bewoners.

Antwoord
Wij willen daarvoor zorgen, door open te staan voor uw vragen, klachten, problemen en opmerkingen. We hadden veel werk in te halen, maar vanaf nu kunnen we de zaken sneller en beter oppakken. En hoe meer leden zich bij ons aansluiten, hoe sterker onze stem wordt. Ga dus alstublieft door met vragen stellen!

Extra zoekwoorden
<geen>

Status
Beantwoord

20180410-33 Wat doet de Hbv aan de nieuwe vorm van energie? In 2020 start men bijvoorbeeld al op Voorkoop.

Vraag 34 – 20180410-33 

Vraag
Wat doet de Hbv aan de nieuwe vorm van energie? In 2020 start men bijvoorbeeld al op Voorkoop.

Antwoord
We hebben tijdens heel wat vergaderingen allerlei verschillende dingen gehoord. Wat er precies gaat gebeuren en wanneer is nog niet duidelijk. Wij kunnen in dit stadium weinig anders doen dan goed opletten en kijken wanneer er concrete plannen komen. Pas dan kunnen we zelf in actie komen.

Update: In juli 2019 is er een informatiebijeenkomst geweest over het project Gelddijk. De nieuwe woningen die daar gebouwd worden, zullen bijzonder energiezuinig zijn. De huizen krijgen zonnepanelen, vloerverwarming (en -koeling) en warmtewisselaars.

Extra zoekwoorden
milieu; gas; elektriciteit

Status
Beantwoord

20180410-34 Hoe gaat de overstap naar andere energiebronnen?

Vraag 35 20180410-34 

Vraag
Hoe gaat de overstap naar andere energiebronnen?
Wie beslissen er mee? Welke keuzes moeten er gemaakt worden? En wie draait op voor de kosten? Het gaat niet alleen om cv-ketels en kooktoestellen, maar ook om pannen e.d.

Antwoord
Dat zijn vragen waar we zelf ook nog mee worstelen. Er is op dit moment nog zo weinig duidelijk, dat we er nog niets concreets over te melden hebben. Dat mensen ook nieuw kookgerei moeten aanschaffen, is zeer zeker een belangrijk aandachtspunt dat we niet mogen vergeten!

Extra zoekwoorden
gas; elektrisch; elektriciteit; milieu; verwarming

Status
In behandeling

20180702-01 Ik hoorde dat de huurders op de Kleine King € 60,- per jaar betalen voor het onderhoud van de tuin, maar dat de huurders van de kleine Gandhi niks hoeven te betalen. Is dat zo?

Vraag 36 – 20180702-01 

Vraag
Ik hoorde dat de huurders op de Kleine King € 60,- per jaar betalen voor het onderhoud van de tuin, maar dat de huurders van de Kleine Gandhi niks hoeven te betalen. Is dat zo?

Antwoord
We hebben deze vraag aan KleurrijkWonen gesteld. U hebt gelijk: er is iets verkeerd gegaan.

De huurders van de Kleine King betalen € 5,00 per maand voor tuinonderhoud. Dat is terecht, want er is een onderhoudscontract met een hovenier voor de betreffende tuin.
Voor de tuin van de Kleine Gandhi is er ook een contract, maar het geld daarvoor is per abuis niet in rekening gebracht bij de huurders.

KleurrijkWonen kan de lopende contracten niet zomaar wijzigen. Maar in nieuwe contracten zal (net als bij de Kleine King) de bijdrage aan het tuinonderhoud worden opgenomen.
Een en ander zal verder worden besproken met de afdeling Verhuur.

Extra zoekwoorden
groenonderhoud; tuinman; kosten

Status
Beantwoord